19e-eeuwse schrijfsters

Van 30 september tot 15 november wordt in het Letterkundig Museum en in de hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een dubbel-tentoonstelling gehouden (in samenwerking met het Damesleesmuseum Nassauplein 15) over 19e-eeuwse Nederlandse schrijfsters. De titel ervan is ontleend aan de Herinneringen (1928) van de uit Haarlem afkomstige auteur Amy de Leeuw (ps. Geertruida Carelsen 1843-1938).
3 september 2015, FH