Wijkberaad op 28 juni 2018

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
Datum: donderdag 28 juni 2018, aanvang: 20.00 uur
Plaats: ’t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van donderdag 28 juni. (pdf-link agenda)

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

2. Mededelingen bestuur
• Brief Bewonersorganisaties diverse wijken aan formateur
• Invoegen wijkberaad tussen maart en juni 2019 of herschikking wijkberaden
• Inkomende brief over illegale bomenkap.

3. Bespreking verslag wijkberaad van 12 maart 2018.

4. Werkgroep openbare ruimte
• Spoorvervanging Scheveningseweg (bomenkap)
• Madurodam (reacties derden)
• Herinrichting Plein 1813/Israëlische ambassade op nr. 4/5
• Ontwerp kiosk op Nassauplein
• Parapluherziening bestemmingsplan (fietsparkeren)
• Camera’s Balistraat 86.

5. Werkgroep Ruimtelijke ordening
• Plan bouwen 16 hofjeswoningen op parkeerterrein Balistraat 1A
• Transformatie Alexanderveld 84
• Bestemming/toekomst hoofdkantoor politie mede naar aanleiding van Motie Grinwis
• Rode Kruis-gebouw
Ruimte voor gedachtewisseling/discussie bij vorige punten, met name het hoofdkantoor van politie.

6. Werkgroep verkeer
. Verkeer (te hard rijden in Bankastraat ook door bussen; markering 30 km-zone ontbreekt)
. Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord (voortgang Project Kwaliteitsverbetering Centrum Noord.

7. Overige werkgroepen
. Cultuur
. Duurzaamheid
. ArchipelPoëZie
. Zorg/Welzijn
. Redacties wijkkrant en website.

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)
• Gemeente (Gerard Spierenburg)
• Politie (Marco Scherpenisse).

9. Rondvraag en sluiting

Wij zien uit naar uw komst en actieve deelname op donderdag 28 juni.

Robert van Moorsel, voorzitter
Volgende bijeenkomsten 27/9, 22/11 (donderdagavond)