Bestuur Bewonersorganisatie A & W

Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
p/a Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
T 070 404 95 80  (bij geen gehoor T 350 35 11 via ‘t Klokhuis)
secretariaat@archipelwillemspark.nl
I www.archipelwillemspark.nl
Bankrekening : NL97 INGB 0002 4658 57,
t.n.v. St. Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark, Den Haag.

 

bestuursleden:

voorzitter:
Mr. R.C.M. (Robert) van Moorsel
E robert@archipelwillemspark.nl

 

 

 

secretaris:
Dhr. W. (Wouter) Buwalda
E wouter@archipelwillemspark.nl

 

 

 

penningmeester:
Mr. R. (Ruud) Klein
E ruud@archipelwillemspark.nl

 

 

bestuurslid:
Dhr. D. (Derk) Hazekamp
E derk@archipelwillemspark.nl

 

 


bestuurslid:
ir. N. (Niels) van den Berg
E niels@archipelwillemspark.nl

 

 

bestuurslid:
Agnes Philipse
E agnes@archipelwillemspark.nl

bestuurslid:
Hannie Verhoog-Polesz
E hannie@archipelwillemspark.nl

administratieve ondersteuning:

amw. G.A. (Trudy) Hollander
secretariaat@archipelwillemspark.nl
In Klokhuis aanwezig: dinsdag 9.00-14.00 uur en vrijdag 9.00-14.00 uur.