Toekomst van de zorg in Archipel, Benoordenhout en Scheveningen

De toekomstige sluiting van ziekenhuislocatie Bronovo heeft veel vragen opgeroepen over de vraag hoe de zorg in Benoordenhout, Archipelbuurt en Scheveningen binnenkort en in de verdere toekomst georganiseerd moet worden. De werkgroep Zorg van D66 Den Haag en het wijkteam Benoordenhout organiseren hierover op 3 juli een D-café, waarbij een gesprek wordt gevoerd met deskundigen en betrokkenen uit de Haagse zorgwereld en vooral met bewoners uit deze wijken.

Voor meer info zie: https://denhaag.d66.nl/agenda/d-cafe-over-de-toekomst-van-de-zorg-in-benoordenhout-en-scheveningen/

(Noot red: georganiseerd door de werkgroep zorg van D66, maar is geen partij-bijeenkomst en staat open voor iedereen)