Achter de voordeur: Websiteredactie-2015

Nu reeds een groot aantal ondernemers de revue gepasseerd is, leek het een goed  idee om de leden van de website redactie eens in het zonnetje te zetten. We hebben allemaal een andere achtergrond hetgeen  niet alleen voor de nodige afwisseling zorgt maar de onderlinge samenwerking ook zeker ten goede komt. De meesten van ons zijn inmiddels met pensioen en vinden het leuk om een deel van hun vrije tijd aan de website te besteden. Wellicht bent u de namen al eens tegengekomen in de Wijkkrant. Nu krijgen de namen ook een “gezicht”.

Cristo (Padmos) en Frits (Hoorweg) zijn verantwoordelijk voor het maken van de 2-wekelijkse Nieuwsbrief en het verwerken van alle ingekomen nieuwtjes en wetenswaardigheden op de website. Margreet (Meijer) houdt zich bezig met de Engelstalige website en Josephine (de Vijlder) maakte een update van de wijkwijzer en is de auteur van ’’het gezicht achter de voordeur”. Ank (Beekman), al sinds 2002 bij de website redactie betrokken, is nu op de achtergrond aanwezig.  Deniz (Pelsman) weet alles van computers, heeft de website gebouwd en is de steun en toeverlaat bij technische probleempjes. Tijdens onze laatste vergadering heb ik wat achtergrondinformatie van de leden verzameld.

Cristo. Ik ben in 1991 in de Archipel  komen wonen en heb een technische achtergrond. Bij het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en later bij Rijkswaterstaat heb ik me bezig gehouden met geluidshinder en geluidsbestrijding. Ik ben voor mijn werk ook vaak op reis geweest en dat was een leuke afwisseling. In mijn vrije tijd zing ik, met veel plezier, bij het Archicapella koor.

Frits. Ook ik ben al enige tijd (sinds 1997) een buurtbewoner.  ‘Stukjes schrijven en krantjes redigeren” kun je wel een liefhebberij noemen, ja. In mijn studententijd heb ik zelfs meegewerkt aan de oprichting van Schaakbulletin (schaken was een andere hobby), dat enige faam heeft verworven en later is omgevormd tot New in Chess (bestaat nog altijd). Ook in mijn werk, eerst als ambtenaar en later als organisatieadviseur, kwam die schrijverij wel te pas. Tegenwoordig wijd ik mij, behalve aan het bijhouden van de wijkwebsite, vooral aan de redactie van www.deleunstoel.nl .

Ank. Na 30 jaar Zierikzee, waar ik bij het speciaal onderwijs werkte, gingen mijn man en ik in 2001 met pensioen en verhuisden we naar (voor mij onbekend) Den Haag. Sindsdien wonen we in Couperusduin. In 2002 zocht Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark een bestuurssecretaris, dus … tot 2010 was ik met veel plezier actief in deze functie. In 2010 ontving ik de ErePrijs van A&W! Sinds 2002 maak ik ook deel uit van de websiteredactie, de laatste jaren vooral op de achtergrond. Ik ben nog steeds bij wijkzaken betrokken en voel me thuis in de Archipelbuurt.

Margreet. Na mijn eindexamen vond ik een baan  als telefoniste/receptioniste op een kantoor waar Engels/Amerikaans de voertaal was. In de avonduren studeerde ik Engels MO-A aan de School voor Taal- en Letterkunde. Na een aantal jaren heb ik met plezier mijn kantoorbaan ingewisseld tegen freelance werken voor diverse uitgeverijen. Ik vertaalde boeken over heel verschillende onderwerpen uit het Engels, later ook uit het Duits, in het Nederlands.  Nu ik gepensioneerd ben vind ik het leuk om als vertaler van de A&W nieuwsbrief iets bij te dragen aan de activiteiten in onze wijk.

Josephine. Na mijn eindexamen wilde ik als au pair naar Parijs. Mijn vader vond dat geen goed plan en met mijn 18 jaar was ik (toen) nog niet volwassen, dus helaas. Het reiswezen was een acceptabel alternatief. Eerst achter de balie van een reisbureau en een luchtvaartmaatschappij en toen naar het buitenland als hostess. Even een “uitstapje” naar de diplomatieke dienst maar snel weer terug naar de reiswereld. Ruim 15 jaar ben ik van hot naar her gevlogen om hotelcontracten te maken en de laatste 20 jaar was ik Sales Manager bij een cruisemaatschappij. Ik maak, met veel plezier,  de artikelen over de lokale ondernemers in de wijk onder het kopje “het gezicht achter de voordeur”. Ik woon al jaren in de Archipel maar leer hierdoor nog steeds nieuwe mensen kennen.

Deniz. Onze technische man, bouwer van de website en onze steun en toeverlaat bij computerproblemen, gaf er de voorkeur aan om niet in de schijnwerpers te staan.
Josephine de Vijlder, 7 september 2015 (FH)