Adem graag, in Den Haag!

De Haagse wethouder T. de Bruijn heeft in juni jl. zijn actieplan ‘Samen werken aan schone lucht, Den Haag 2015-2018’ gelanceerd. ‘Adem Graag In Den Haag’, een Haagse actiegroep van verontruste burgers en leden van milieu- en natuurorganisaties, doet een dringend beroep op de wethouder en de gemeenteraad om het plan te herzien.

De actiegroep vindt het plan te vrijblijvend; de gemeente moet nu concrete maatregelen nemen ter bescherming van de gezondheid van haar inwoners en ter vergroting van de leefbaarheid van Den Haag.
De heer De Bruijn heeft zich bereid verklaard binnenkort met ons over zijn plan en onze ideeën daarover van gedachten te wisselen. In bijgaande stukken staan onze plannen beschreven.
15 09 29 235 AGIDH Wijkkranten en wijkorg 21-09 def
AGIDH Wethouder en politieke partijen def 21-09-2015
AGIDH Uitnodiging luchtfietsen
1 0ktober 2015, Fred Vorstman (tel. 070 – 3453992) FH