Agenda Wijkberaad 15 januari 2019

Notulen wijkberaad 22 november 2018

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
Datum dinsdag 15 januari 2019, aanvang: 20.00 uur
Plaats ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van dinsdag 15 januari 2019.

Agenda Wijkberaad 15 januari 2019

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Bespreking

3. Mededelingen bestuur
• Bestuursmutaties
• Wijk Uitvoeringsplan 2019 (WUP)

4. Werkgroep ruimtelijke ordening
• Presentatie plannen/activiteiten 2019
• Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84/Monchyplein
• Kiosk Nassauplein

5. Werkgroep openbare ruimte
• Presentatie plannen/activiteiten 2019

6. Werkgroep verkeer
• Presentatie plannen/activiteiten 2019
• Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord

7. Overige werkgroepen
[presentatie plannen/activiteiten 2019] • Cultuur
• Duurzaamheid
• ArchipelpoëZie
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)
• Gemeente (Gerard Spierenburg)
• Politie (Bart van Leeuwen)

9. Rondvraag en sluiting

Wij zien uit naar uw actieve deelname op dinsdag 15 januari 2019.

Robert van Moorsel, voorzitter