Wijkberaad 16 november 2017 START om 19.30 uur!

 

 

Agenda wijkberaad bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
(als pdf hier te downloaden)

datum: donderdag 16 november 2017, aanvang: 19.30 uur
plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (bovenzaal)

Geachte wijkgenoten,

I.v.m. de presentatie van de brandweer begint het wijkberaad al om 19.30 uur.

Agenda
1. Opening vergadering

2. Presentaties en vragen over parkeerbeleid
• Debby Bornebroek (gemeente Den Haag) is aanwezig voor het beantwoorden
van vragen over de betaald-parkeerregeling in AW
• Presentatie van de Brandweer (Mariska Rooijakkers)
• Presentatie over Veilig Ondernemen (Marianne Hoogerbrugge)

3. Vaststellen agenda

4. Concept-verslag wijkberaad d.d. 28 september 2017
• Commentaar op verslag
• Vragen n.a.v. verslag

5. Mededelingen van het bestuur

6. Initiatief van bewoners Archipel&Willemspark om ongezonde gevolgen
van te veel verkeer in de wijk aan te pakken

7. De werkgroepen en het bestuur brengen verslag uit van hun activiteiten
• Openbare ruimte (vergroenen Plein 1813)
• Verkeer (verkeersdrempels Willemspark, Surinamestraat)
• Duurzaamheid
• Cultuur
• ArchipelPoëZie
• Ruimtelijke ordening (plan Hofje Balistraat, Malakkastraat 126)
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website

8. Gemeente is aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten:
• Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)

9. Rondvraag en sluiting

Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld.
Wij zien uit naar uw komst.

Robert van Moorsel, voorzitter

Vergaderdata wijkberaad worden in december gecommuniceerd.