Agenda wijkberaad 15 september 2016

Wijkberaad bewonersorganisatie Archipel & Willemspark.  datum: donderdag 15 september 2016, aanvang: 20.00 uur. plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (bovenzaal)

Beste wijkgenoten,

Op donderdag 15 september houden we weer een wijkberaad, als altijd in ’t Klokhuis. Wij roepen u op daarbij aanwezig te zijn, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Op de agenda staan de nodige zaken die voor allen in onze wijk van belang zijn!

Agenda wijkberaad

  1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

 

  1. Mededelingen van het bestuur:

            – Voorstellen nieuwe bestuursleden Jack Willems en Robert van Moorsel

            – Taakverdeling binnen bestuur

            – Verzekeringen, aansprakelijkheid en evenementen (disclaimer)

 

  1. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 16 juni 2016

 

  1. 150 jarig bestaan van hofje Het Javalaantje, Javastraat 99-161.

Toelichting onderzoek naar de bouw van het hofje. (Marie-Christine Goedmakers)

 

  1. Update en info over opvang statushouders in Sumatrastraat

 

  1. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten

– Openbare ruimte (o.a. uitbreidingsplannen Madurodam, inloopbijeenkomst ORACs)

– Verkeer (o.a. herinrichting Bankastraat, afsluiting Raamweg, informatiebijeenkomst over maatregelen tegen luchtvervuiling)

– Duurzaamheid

– Ruimtelijke ordening (o.a. Stadsateliers)

– Terugblik op het Wijkfeest

– Scheveningse bosjes

– Zorg/Welzijn

– Cultuur

 

  1. Gemeente en politie zijn aanwezig voor uw suggesties, opmerkingen en klachten:

 

  • Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge/Marco Scherpenisse)
  • Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)

 

  1. Rondvraag en sluiting

 We hopen dat deze opsomming u kan verleiden naar het wijkberaad te komen. Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld!

Graag tot ziens op donderdag 15 september.

Robert van Moorsel, voorzitter

De volgende wijkberaadvergadering in 2016 wordt gehouden op : 17/11.