Agenda Wijkberaad 28 september 2017

Wijkberaad bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
datum: donderdag 28 september 2017, aanvang: 20.00 uur
plaats: ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (bovenzaal)

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de gewijzigde agenda aan voor het wijkberaad van donderdag 28 september
Agenda

1.Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2.Bespreking verslag wijkberaad d.d. 15 juni 2017 (PDF)

3.Mededelingen van het bestuur

 • Gesprek met wethouder De Bruijn over doorgaand verkeer in AW op 4/9
 • Terugkoppeling overleg bewonersorganisatie met stadsdeeldirecteur Marc Prins

4.Overzicht stand van zaken Stadsdeel Centrum (wethouder Revis)

5.De werkgroepen en het bestuur brengen verslag uit van hun activiteiten

 • Openbare ruimte (o.a. uitbreidingsplannen Madurodam en het groenconvenant met de bewonersorganisaties, Denktank Westbroekpark- Scheveningse bosjes-Waterpartij, ORACs Willemspark)
 • Verkeer (instellen 30 km-zone in diverse straten in A&W, werk aan de Raamweg-Zuid-Hollandlaan voltooid, Scheveningseweg)
 • Duurzaamheid
 • Cultuur
 • ArchipelPoëZie
 • Ruimtelijke ordening (Plannen voor hofje Balistraat, illegale woningsplitsing Malakkastraat, voorstel nieuwe Welstandnota 2017)
 • Zorg/Welzijn
 • Redacties wijkkrant en website

 6.Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten:

 • Mededelingen van de politie (Marco Scherpenisse)
 • Vertrek Marianne Hoogerbrugge
 • Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)

 7. Rondvraag en sluiting

 Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld. Wij zien uit naar uw komst op donderdag 28 september.

 Robert van Moorsel, voorzitter

Volgende bijeenkomst wijkberaad in 2017: 16/11A