Agenda Wijkberaad 27 september 2018

 

 

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Datum donderdag 27 september, aanvang: 20.00 uur
Plaats ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag

Geachte wijkgenoten,
Onderstaand treft u de agenda aan voor het wijkberaad van donderdag 27 september 2018.

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

2. Bespreking verslag wijkberaad van 28 juni 2018

3. Mededelingen bestuur
• Herziene planning Wijkberaad
• Communicatie aan gemeente over inzage aanvraag vergunningen
• Brief stadsdeeldirecteur Prins inzake verkeer
• Rooster van aftreden bestuur per 1 januari 2019 en consultatie wijkberaad

4. Werkgroep ruimtelijke ordening
• Israëlische ambassade op Plein 1813 nr. 4/5
• Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84
• Bestemming/toekomst Hoofdbureau politie
• Communicatie aan gemeente over tijdig betrekken A&W bij bouwplannen

5. Werkgroep openbare ruimte
• Ontwerp kiosk op Nassauplein
• Herinrichting Plein 1813
• Schouw Bosjes van Repelaer
• Kapaanvraag Plein 1813 nr. 2 (circa 50 bomen)

6. Werkgroep verkeer
• Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord
• Antwoord gemeente ten aanzien van diverse verkeersissues binnen A&W
• Spoorvervanging Scheveningseweg (bomenkap)

7. Overige werkgroepen
• Cultuur
• Duurzaamheid
• ArchipelpoëZie
• Zorg/Welzijn
• Redacties wijkkrant en website

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)
• Gemeente (Gerard Spierenburg)
• Politie (Bart van Leeuwen)

9. Rondvraag en sluiting

Wij zien uit naar uw actieve deelname op donderdag 27 september.

Robert van Moorsel, voorzitter

(Volgende bijeenkomst donderdagavond 22 november 2018)