Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet ‘weg’ uit de wijk

13 juli 2011 – De gemeente heeft ondermeer het plan om het gebied van de beheersverordening ‘Van Stolkpark – Scheveningse Bosjes’ uit te breiden met de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan, die vanouds onderdeel is van de Archipelbuurt. Het bestuur van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark heeft bezwaar aangetekend tegen deze planologische wijziging.

O.a. vanuit historisch oogpunt zou de ‘losmaking’ van de begraafplaats van de Archipelbuurt een misser zijn. Toen de Archipelbuurt vanaf 1880 werd gebouwd, gebeurde dat tegen de drie begraafplaatsen aan. Stedenbouwkundig vormen de begraafplaatsen één geheel met de wijk en zijn er een essentieel onderdeel van.  

Zie hier voor afschrift brief bestuur