Archief Koninginnegracht

Kastanjes blijven behouden langs Koninginnegracht

10 februari 2011 – De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten tot behoud van de kastanjes langs de Koninginnegracht. De raad stemt daarmee in met het nieuwe voorstel voor het tramtracé Koninginnegracht. De maaiveldvariant wordt uitgewerkt, er komt geen tramtunnel.  De 25 monumentale kastanjes tussen Riouwstraat en Javastraat blijven behouden, de andere bomen tussen Madurodam en Bosbrug worden wel gekapt.

Voorzitter Wybe Taekema van bewonersorganisatie Archipel & Willemspark is opgelucht en blij met het raadsbesluit. Namens de wijkgenoten dankt hij ieder (en dat zijn er velen) die zich heeft ingespannen voor het behoud van deze vitale Haagse kastanjelaan.

Samenvatting raadsvoorstel Tramtracé Koninginnegracht

Behoud kastanjes langs de KoninginnegrachtIn dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om, in de plaats van een tunnel voor het openbaar vervoer, de maaiveldvariant Koninginnegracht uit te voeren door:

  • de bomen aan de waterzijde van de trambaan tussen de Bosbrug en de Javastraat te kappen en, na de verbetering van de trambaan, nieuwe bomen te planten;
  • de monumentale kastanjes aan de waterzijde van de trambaan tussen de Javastraat en de Riouwstraat te behouden door de trambaan in de richting van de huizen te verplaatsen;
  • de bomen aan de waterzijde van de trambaan tussen de Riouwstraat en het Hubertusviaduct te kappen en, na verbetering van de trambaan, nieuwe bomen te planten

Tekst voorstel van het college voor verbetering tramtracé Koninginnegracht  klik hier 

Kastanjes Koninginnegracht toch ernstig bedreigd

26 januari 2011 – Tijdens de vergadering van de Commissie Leefomgeving heeft de heer Frits Prillevitz, voorzitter van de AVN, mede namens bewonersorganisatie A&W ingesproken voor het behoud van de kastanjebomen langs de Koninginnegracht. Hij gaf een toelichting op zijn brief aan de Raadscommissie d.d. 20 januari 2011.  De Commissie Leefomgeving had vragen over de gevolgen voor de 25 monumentale kastanjes door de aanleg van het tramtracé ter plekke. Wethouder Smit lijkt uit te gaan van kap van de kastanjes (brief d.d. 14 december 2010).
Zowel de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omgeving) als Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark doen een dringend beroep op de commisie en de gemeenteraad voor het behoud van de kastanjes en vragen daarbij aandacht voor de adviezen zoals deze zijn uitgebracht door de gemeentelijke Adviesraad Monumentale Bomen.
De kwaliteit en vitaliteit van de 25 monumentale kastanjes is beduidend beter dan die van de meeste kastanjes in de stad. Met toepassing van de juiste maatregelen, hebben zij de potentie om nog veel ouder te worden, waarbij een leeftijd van 100 –  150 jaar zeker mogelijk wordt geacht. Het toepassen van de voorgestelde constructie van een bomenviaduct biedt goede mogelijkheden tot duurzaam behoud van de monumentale kastanjes.
Ook het advies van de klankbordgroep luidde: behoud van de bomen, met name van de monumentale kastanjes. De gemeenteraad neemt op donderdag 10 februari 2011 een besluit over het Tramtracé Koninginnegracht

Foto’s  AVN

a
Als de OV-tunnel onder de Koninginnegracht komt te liggen, dreigen de kastanjes te sneuvelen

a

3 maart 2010 gemeenteraadsverkiezing 

  1. Wordt het plan Tramtunnel lijn 9 geblokkeerd
  2. Staat de integrale ondertunneling van de Noordwestelijke Hoofdroute op het programma
  3. Wordt de ondertunneling van de Johan de Wittlaan in het programma geblokkeerd

Dit zijn belangrijk punten voor leefbaarheid en bereikbaarheid van elke inwoner van Archipel & Willemspark en komt evenzeer elke bewoner in Den Haag ten goede. Klik hier voor toelichting.