Archief openbare ruimte

 
Meeuwenoverlast
Herbestrating Mallemolen
Bloesembomen in de Balistraat
Meer toezicht bij Deliplantsoen
Bovengrondse containers Burgemeester Patijnlaan
Bomen zoeken in de Archipelbuurt
Bomen terug voor Schakelpunt
Renovatie Nassauplein
Beeld Lantaarnopsteker onthuld


Wonen aan de kust geeft meeuwenoverlast

Den Haag ligt aan zee. Dat merk je aan de frisse wind en ook aan de meeuwen. Veel bezoekers aan de stad valt dat op en zij waarderen het. Waardering voor de Zilvermeeuw (en ook de Mantelmeeuw) is er niet bij iedereen: gekrijs, voedselroof en schijterij. Ook bewoners van Archipel & Willemspark klagen over herrie en viezigheid. Toch is het zogenaamde meeuwenprobleem vooral een mensenprobleem. De bewoners van Den Haag dekken een volle tafel voor de meeuwen: brood in de parken, afval op straat, vuilniszakken te vroeg buiten. Het is gemakkelijk de mooie vogels de schuld te geven, ze volgen hun instinct: eten en voor nageslacht zorgen. Beperk het voedsel en beperk zo de meeuwen!
FB, augustus 2009


Bloesembomen in de Balistraat

a

11 april 2009 – Vandaag was het goed weer om de bomen in de Balistraat te inspecteren. De bewonersorganisatie Archipel & Willemspark heeft afgelopen winter mijn mening over deze bomen gevraagd. Bij het uitlopen van blad en bloesem is dit beter te doen dan bij kale bomen in de winter. Ik was verrast door de bloemenmassa, temeer omdat ik heb begrepen dat de bloei jaarlijks minder wordt. Een aantal dingen zijn mij opgevallen. Het bomenbestand in de Balistraat is gevarieerd van leeftijd. Kennelijk zijn er in het verleden al eens exemplaren uitgevallen en vervangen. Dit beeld is niet echt storend. De vitaliteit van de bomen is ook wisselend, maar is over het algemeen redelijk tot goed te noemen. De matige vitaliteit van enkele bomen is o.a. zichtbaar aan de vorming van dood hout voornamelijk boven in de kruin. De bomen zijn in de afgelopen jaren min of meer regelmatig gesnoeid om de bebouwing vrij te snoeien en om de vereiste takhoogte voor het verkeer te waarborgen, een onderhoudssnoei dus. Duidelijk zichtbaar is de groeireactie van de bomen na het snoeien. Dit is ook een indicatie dat de gesnoeide boom vitaal (gezond) is. Normaal gesproken heeft snoeien geen invloed op de vitaliteit van een boom, net zo min als niet-snoeien. Het zou echter geen kwaad kunnen als het dode hout wordt uitgesnoeid, i.v.m. risico van afbrekend hout en het staat natuurlijk netter.

foto: Bas Steenks

Naar mijn mening is hier sprake van een prachtige straatbeplanting die vrij uniek is in Den Haag. Daarom is het de moeite waard om dit beeld in stand te houden en zonodig bomen die uitvallen, door nieuwe te vervangen van dezelfde soort. Nu is aan het eind van de Balistraat noord/oostzijde, bij de Sumatrastraat, een afwijkende boomsoort herplant, nl een lijsterbes. De meeste bomen hebben een goede vitaliteit en kunnen zeker nog decennialang mee. Tot slot wil ik nog opmerken dat deze bloesembomen in de Balistraat perenbomen zijn.

Bas Steenks
coördinator boomzaken van de AVN (Alg. Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o.)

Voor meer informatie  klik hier


Bovengrondse containers Burgemeester Patijnlaan

3 december 2008 – brief van A&W naar gemeente, stadsdeel centrum
Er staan 6 containers op de stoep van de Patijnlaan: 2 nieuwe voor kleding, 2 oude voor papier en 2 oude voor glas. De papier- en glascontainers zijn daar jaren geleden terechtgekomen na een zwerftocht via diverse andere plekken. Alles gaf bezwaren. Deze plek de minste: er is voldoende ruimte op de stoep en de leeg-auto kan er goed bij. De bewonersorganisatie heeft ermee ingestemd en aan de bewoners van Couperusduin is beloofd te letten op extra overlast.


De oude bakken zijn nu echt aan vervanging toe. De rubber manchetten van de glasbakken zijn gescheurd of (aan de slootkant) helemaal verdwenen.
De aanduiding voor het soort glas ontbreekt hier en daar. Het is een vies, armoedig zootje. Ook de stoep rond en onder de bakken is smerig, terwijl diverse Couperusduinbewoners hun best doen de ergste rommel (van anderen!) op te ruimen.
Is de Patijnlaan al aan de beurt voor ondergrondse berging? Daar is destijds tevergeefs op aangedrongen. Een grondige opknapbeurt lijkt in elk geval hard nodig.

11 december 2008 – toezegging opknapbeurt ontvangen

De glas- en papierpakken op de Burgemeester Patijnlaan worden na de jaarwisseling opgeknapt. Dit betekent dat ze geverfd worden en dat de rubberen onderdelen worden vervangen. Ook komen er dan weer nieuwe logo’s enz op.
Vervanging is helaas nog niet aan de orde. In de komende 5 jaar worden veel van de oude bakken vervangen. Dit wordt in fasen uitgevoerd. Maar een exact plan van aanpak in nog niet gemaakt.


Beeld lantaarnopsteker onthuld na metamorfose hofjes Schuddegeest en Mallemolen         

Het toegangsplein naar de hofjes Schuddegeest en Mallemolen heeft in het najaar van 2007 een metamorfose ondergaan. Het is van een rommelig plein een woonerf geworden. De te smalle stoepjes en scheve paaltjes zijn weggehaald en het geheel is opnieuw bestraat. Op korte termijn worden nog drie bomen geplant.

Op het voorplein van de de hofjes werd 1 februari het beeld ‘de lantaarnopsteker’ onthuld. Het is gemaakt door de Haagse kunstenaar Loek Bos. Het kunstwerk werd aangeboden aan Den Haag door de Vereniging van 1854, eigenaar van Schuddegeest, vanwege haar 150 jarig bestaan. Men wilde graag het beroep verbeeld zien van een van de mensen die bij de oprichting van Schuddegeest als eerste bewoner waren ingeschreven. Naast koetsiers, schoorsteenvegers en zadelmakers waren daarbij ook enkele lantaarnopstekers.
Het plaatsen van het kunstwerk vormde de afronding van de herinrichting van het plein.

Na een welkomstwoord van de heer Huib van Eesteren (directeur van de Vereniging van 1854) werden de aanwezigen meegevoerd naar vroeger tijd door
een verhaal over lantaarnopsteker ‘Hans Paalvast’ die in de 19e eeuw vanuit Schuddegeest op pad ging door snijdende winterkou om onze buurt van licht te voorzien. Dit verhaal, geschreven door Wieneke de Bruin werd in passende kledij helder voorgedragen door Caja van der Poel.

Wethouder Bert van Alphen ‘onthulde’ vervolgens het kunstwerk, door met een druk op een knop de lantaarn te voorzien van modern elektrisch licht.
De kleumende bezoekers verwarmden zich bij devuurkorvenmet glühwein en hete chocola onder het schijnsel van het nieuwe kunstwerk.
QvH – 1 februari 2008


Herbestrating Mallemolen  

De Mallemolen is heringericht, opnieuw bestraat en veranderd in een mooie wandelpromenade. Doordat de stoepen zijn verdwenen is de Mallemolen visueel breder geworden en komen de terrassen nu veel beter tot hun recht. Bomen en vrolijke bloembakken zorgen voor een kleurrijke illustratie van het geheel. De straat is auto- en fietsvrij. Kortom, de zomer in de Mallemolen kan beginnen.

 

Bijna vier eeuwen Mallemolen
De naam Mallemolen is ontleend aan een slijpmolen die al in 1628 als ‘malle molen’ bekend stond. Hier werd onder andere steen geslepen en gepolijst. Volgens de overlevering braken in een zware storm drie wieken af. De vierde wiek bleef er geknakt aanhangen. Zo stond de molen vele jaren naast een boerderij in het veld en kreeg de bijnaam ‘malle molen’. De molen werd rond 1693 afgebroken. Bekender dan het straatje is het hofje de Mallemolen dat samen met de hofjeswoningen Schuddegeest een van de best bewaarde geheimen vlakbij het centrum van Den Haag vormt.

Montmartre van Den Haag
In het horecastraatje, ook wel het Montmartre van Den Haag genoemd, vindt u een divers aanbod aan restaurants en cafés met keukens variërend van Frans, Mediterraan en Indonesisch tot een gezellig eetcafé. Voor de bewoners van de Archipelbuurt en het Willemspark is het een gezellig uitgaansgebied op loopafstand. De herprofilering van de straat betekent voor de ondernemers, bewoners en bezoekers een enorme verbetering. Het zal alleen als wandelgebied mogen worden gebruikt. Fietsers zullen voortaan een andere route moeten volgen.

Op maandag 28 januari organiseert de gemeente Den Haag in café De Malle Meid om 18.30 uureen voorlichtingsavond voor bewoners en ondernemers.

MW, 18-01-2008


Buurtbewoners pleiten voor meer toezicht bij Deliplantsoen

27 april 2006 Bewonersorganisate Archipel/Willemspark peilde met de Dienst Stadsbeheer de mening van de buurt over de inrichting van het Deliplantsoen.

Grote eenstemmigheid heerste onder de ruim veertig belangstellenden. Gespreksleider Rupert van Heijningen constateerde tevredenheid met de huidige situatie. De buurt heeft geen behoefte aan ‘wipkippen’ of andere speeltoestellen. Ook wil men geen hek om het plantsoen. Zowel kinderen als aangelijnde honden zijn er welkom. Jacques Vogels van terreinbeheer neemt als wensen mee naar de gemeente: voldoende afvalbakken met zakjes voor hondenpoep, voldoende gewone afvalbakken, bordje ‘aanlijnen honden verplicht’. Absolute voorwaarde vindt men handhaving door gemeente en politie, desnoods tijdelijk. De bewoners beloven elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag. Over een half jaar wil men de situatie opnieuw bekijken


Bomen zoek in de Archipelbuurt + reactie van de gemeente (BSD)

In de Archipelbuurt laten stamresten en gaten in het trottoir zien, dat er zeker negen bomen zijn gekapt, maar nog niet zijn herplant.
Het betreft bomen die de laatste vijf jaar door ziekte of verkeersgeweld werden geveld. Waarom zijn ze niet herplant?
In de brede Bankastraat oostzijde moeten in het verleden een paar Acacia’s zijn verdwenen. Met de herplant van twee of drie Acacia’s bij de ingang van het Alexander’s Hof zou veel natuurwinst zijn te behalen ( F.B. juli 2007)

Soendastraat

Reactie van BSD
1. Celebesstraat hoek Bonistraat Plantseizoen 2007/2008 Sorbes Aria (of ander soort) planten
2. Malakkastraat 11 Het lukt niet om een boom terug te planten. Dit ivm (gebrek aan) licht. In de hele straat zijn alle kwadranten, trio’s geworden.
3. Borneostraat 102 Nol verwijderen, boomspiegel dichtstraten. Overige kastanjes in de lijn zijn wel al aangetast door bloedingsziekte, maar hoeven nog niet gekapt te worden. Wanneer alle bomen verwijderd zijn wordt een ander soort boom teruggeplaatst. Hopelijk duurt dit nog lang!
4. Soendastraat 22A In boomplantseizoen 2007/2008 wordt nieuwe Sorbes teruggeplant
5. Sumatrastraat 6 (AH) Nol wordt weggefreest. Op oor wordt na overleg met betrokkene mogelijk nieuwe boom geplant.
6. Burg. Patijnlaan 1900 (Het Schakelpunt) Bomen ziek door Iepziekte. Kunnen geen iepen meer worden teruggeplant. Mogelijk volgt ander type boom.
7. Burg. Patijnlaan hoek Bonistraat Hier zijn twee nieuwe bomen geplant (een berk en een bladverliezende conifeer) Oude nollen moeten nog verwijderd worden.
8. Timorstraat tegenover uitgangCouperusduin Boom in een rij kastanjes is weggevallen. Wanneer alle bomen verwijderd zijn wordt een ander soort boom teruggeplaatst.
9. Timorstraat tegenover Malakkastraat Betreft ook een kastanje

 

De stoep op het stukje van de Bankastraat voor het Alexanderhof is te smal om bomen te planten. De bomen komen dan te dicht op de gevel te staan. Met alle overlast die dit over 5 tot 10 jaar gaat geven. In de straat zelf is ook geen optie.


Nassauplein Renovatie/ Verbeteringen 2007

Het plein ligt er al jaren vervallen bij en van enige visie op het beheer is weinig te merken. Er wordt wel schoongemaakt maar niet verder geïnvesteerd in het monumentale plein. Tot overmaat van ramp worden kastanjebomen omgehakt en het plein zal weldra omgevormd zijn van plezierige wandelstrook met veel lommer en rust in een winderig tochtgat waar verloedering nog meer zal plaatsvinden bij ongewijzigd beleid. Een kale vlakte met tuinopslag is dan alles dat er nog over is van dit mooie plein. Het plein ligt in het beschermde stadsgezicht ‘Archipel’ en wordt omzoomd door een enkel rijksmonument en verder door gemeentelijke monumenten. Het plein als zodanig is ook een gemeentelijk monument en wordt ook in de ‘Monumenten Inventarisatie Project Den Haag 1850- 1940’ beschreven. Als bijzondere kwaliteiten wordt in de inventarisatie genoemd: De groenaanleg in de Surinamestraat en aan het Nassauplein.

Hoe het Nassauplein (niet Nassaulaan) er vroeger uitzag leert ons de hierbij gereproduceerde ansicht. Een prachtige allee met een door hoge bomen omzoomd middenpad, enigszins detonerend werkende reclamezuil en het verversingstentje.

Ook wordt de zichtas over het Nassauplein richting Bankaplein aangeduid als belangrijk. De inrichting van het plein dateert van de jaren dertig van de vorige neeuw en refereert aande stijl van de Gids/ Mondriaan/ Berlage. Geometrische motieven in de plattegrond en een omzoming met kastanjebomen die alle op zorgvuldig gekozen plaatsen zijn geplant. Her en der is wildgroei tussen de kastanjes ontstaan (berk en taxus en wat meerjarige tuinplanten). Vóór de huidige kastanjes stonden er hoge, sfeervolle Iepen aan het plein. Het onderhoud van het plantsoen bestaat slechts uit aanharken van gevallen bladeren en het (soms) jaarlijks snoeien van lage struiken. Er wordt nooit meer aangeplant en van deskundig snoeien van tuinplanten is helemaal geen sprake. De buddleja is nog nooit gesnoeid en er wordt geen liefde besteed aan de inhoud van het plantsoen. Er zijn her en der sluipgangen door het plantsoen van de ene kant van het Nassauplein naar de andere kant. Deze sluip- of afkortingspaden zijn een grote verstoring in de beplanting.Er staat een GEB gebouw aan de noordwestkant van het plein alsmede een fruitstal die door verplaatsing (stond voor het stadhuis) een plaats heeft gekregen midden op het wandelpad  ‘zichtas’  van het plein. Aan de andere kant (zuidkant) staat een kleine snackcar die een plaats heeft gevonden onder een oude kastanje. Elk jaar is er een kerstbomenmarkt aan de zuidkant van het plein en wordt er sfeerverlichting door de koopman aangebracht.

Tevens staan er twee standbeelden op het plein:
– Voor de PTT gevallenen tijdens de Tweede Wereld Oorlog
– Voor de afschaffing van de Militaire dienstplicht (smeedwerk van 1984)
Het PTT monument wordt niet onderhouden (geadopteerd door een school?) en wordt elk jaar brozer en er vallen stukken steen van het plateau af, onder andere doordat het in gebruik is bij skaters. Het Dienstplicht monument staat er verloren bij en wordt ’s avonds aangelicht. Het plaveisel eromheen is een plaats van grote valkuilen.
Het plantsoen kent een wandelpad dat vroeger uit schelpen bestond waardoor er een natuurlijke afwatering mogelijk was. Het pad is in de jaren vijftig geasfalteerd met asfalt/schelpen bitumen en is een grote golvend lapwerk van herstel en slechte reparatie. Het hekwerk dat op verschillende plaatsen is aangebracht bestaat uit een eenvoudige ijzeren lat en is op diverse plaatsen doorgezakt en scheef komen te staan.

Verlichting in het plantsoen is er niet waardoor het ’s avonds vooral ’s zomers in het donker een plaats is voor criminaliteit en onveiligheid.

Het plantsoen wordt vaak gebruikt door hangjongeren uit de nabije en ook verre omstreken. Er wordt dan met brommers door het plantsoen gescheurd en er worden vernielingen aangericht. De monumentale banken (vooral t.o. nr 1A) zijn al diverse malen door de gemeente hersteld omdat er met ca. 7 jongens/ meisjes tegelijk op wordt gezeten om te kijken wat de bank kan verdragen. En dan zakt die door.
Er staan ca. 9 monumentale ijzeren knuppelbanken in het platsoen. Deze worden zelden schoongemaakt c.q. ververnist of onderhouden.

Ook wordt het plantsoen soms door auto’s over het wandelpad doorkruist van de ene kant van het Nassauplein naar de andere kant, dat is korter dan even om te rijden.

Opname JCvO, december 2006

(opgesteld tbv verzoek aan het college van B&W tot renovatie van het Nassauplein in overleg met de bewoners)


Bomen terug op stoep voor Het Schakelpunt

10/11 december 2008 – Zeven forse Gleditsia’s of Valse Christusdoorns zijn door de gemeente op de stoep voor het zorgcentrum geplaatst. Zij vervangen de iepen, die vanwege iepziekte gerooid moesten worden. In Bomennieuwsbrief nr. 19 van gemeente Den Haag staat te lezen:

Valse Christusdoorn
De Gleditsia triacanthos dankt zijn naam aan de Duitse botanist J.G. Gleditsch (1714-1786). Sinds 1700 is deze boom, die zijn wortels heeft in Noord-Amerika, ingevoerd in Europa. Het is vooral een boom voor straten, parken of voor een middelgrote of grote tuin.
Uiterlijke kenmerken
De soortnaam triacanthos verwijst naar de driedelige doornen die wel 6 tot 7 cm. lang kunnen worden, die zowel op de stam als op de takken groeien. De samengestelde bladeren verschijnen laat in het voorjaar en vallen al snel in het najaar af. Ze bestaan uit 14 tot 36 ellipsvormige kleine blaadjes. De boom bereikt een hoogte van 25 meter.

Bloeiwijze
De onopvallende wit-groene bloemen groeien in trosjes en bevatten veel nectar. De soms wel 30 cm lange peulen met zaden, hangen vaak nog maanden verdroogd in de boom als het blad alweer gevallen is.

Gebruik
Deze boom heeft een voorkeur voor een rijke, licht vochtige bodem. De valse christusdoorn kan enigszins te lijden hebben tijdens strenge vorst, hij kan dan ook het best geplant worden op een zonnige standplaats. Gleditsia triacanthos kun je beter niet snoeien, de vorm wordt daardoor al snel ernstig aangetast. Als er moet worden gesnoeid, dan kan dit het beste midden zomer tot einde herfst worden gedaan.