Archief Verkeer

  • Voetpad langs Koninginnegracht
  • Nieuwe Riouwbrug opengesteld
  • Meerjarenplan fiets

Voetpad langs Koninginnegracht kreeg grote beurt

augustus 2009 – Plotseling is het er dan toch van gekomen. Het verwaarloosde voetpad tussen Riouwbrug en brug bij Hubertusviaduct is grondig aangepakt. Het pad is wat breder geworden met een strakke asfaltlaag, aan weerszijden beveiligd met groene hekken. Soms wat zigzaggend om de hoge populieren erlangs te sparen. Aan het begin bij de Riouwbrug ziet de gekozen (tijdelijke?) oplossing er niet zo fraai uit. De veiligheid staat bij de gemeente hoog in het vaandel: van de huizen aan de Koninginnegracht tot de huizen aan de Raamweg kunt u welgeteld zeven groene hekken aantreffen. De bewoners van de Raamweg zijn niet blij met het hek midden op de Raamweg. De Archipelbuurt is verheugd over het opgeknapte voetpad.


Nieuwe Riouwbrug opengesteld


7 januari 2008 – Vanochtend vroeg is de nieuwe Riouwbrug in de schijnwerpers gezet door wethouder Peter Smit (VBBML), Bert Kreemers (bewonersorganisatie Archipel&Willemspark) en een aantal scholieren van het Aloysius College en basisschool Wolters. De Riouwbrug is gerealiseerd naar aanleiding van een burgerinitiatief van de werkgroep verkeer van de bewonersorganisatie Archipel&Willemspark. Door deze nieuwe brug hebben scholieren en ander (brom)fietsverkeer een betere en veiligere verbinding met de Raamweg. Door de komst van de nieuwe fietsbrug is ook een eind gekomen aan de onveilige situatie voor de voetgangers op het voetpad langs de Koninginnegracht⇔Riouwbrug.

(m) wethouder Peter Smit, (r) initiatiefnemer Bert Kreemers

De Riouwbrug ligt in het verlengde van de Riouwstraat en sluit aan op de bestaande fietsbrug die parallel aan de Raamweg ligt. Het fietspad op de bestaande fietsbrug langs de Raamweg is tot aan de Riouwbrug een tweerichtingen fietspad geworden. Fietsers uit Archipelbuurt en Willemspark kunnen nu sneller en eenvoudiger naar de overkant. De voetgangersblijven gebruik maken van het huidige voetpad langs de Koninginnegracht. De situatie op het voetpad is verbeterd omdat de (brom)fietsers met de nieuwe Riouwbrug een goed alternatief hebben gekregen. Tegelijk met de aanleg van de brug is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de tramoversteek bij de halte van tram 9 te verbeteren. Tevens heeft HTM de halte verbreed en de schuilvoorziening uitgebreid zodat reizigers bij slecht weer kunnen schuilen.

In september 2007 zijn de werkzaamheden gestart en deze zijn nagenoeg afgerond. Met de aanleg van de Riouwbrug komt de gemeente tegemoet aan het burgerinitiatief van de bewonersorganisatie Archipel & Willemspark om scholieren uit deze wijk een veiligere oversteek naar de Raamweg te bieden. De bewonersorganisatie is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp van de brug.

Voorgeschiedenis

Op 1 december 2005 hebben 533 inwoners van Den Haag om een veilige fietsers- en voetgangersovergang tussen de Archipelbuurt en Benoordenhout gevraagd in een burgerinitiatief. Zo’n burgerinitiatief is een van de maatregelen om burgers meer directe invloed te geven op het functioneren van de gemeente. Het burgerinitiatief voor de Riouwbrug was een succes. Binnen twee weken werden 533 handtekeningen opgehaald. Op 1 februari 2006 gaf de gemeenteraadscommissie voor Verkeer haar volledige steun aan het initiatief. De toenmalige wethouder beloofde zijn medewerking. Op 1 december 2006 werden de plannen voor een betere oversteek over de Raamweg en Koninginnegracht voor inspraak voorgelegd. In deze inspraakronde zijn geen bezwaren naar voren gekomen.

 


Meerjarenplan fiets (23 juli 2007)

Via een PDF bestand maakt de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente het in juli verschenen meerjarenprogramma fiets 2007 – 2010 toegankelijk. In 36 pagina’s staan de mooie plannen nu zwart op wit voor ondermeer Javastraat, Laan van Meerdervoort, Carnegielaan, Alexanderstraat.