Archipel Ondernemers Club

U bent uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de Archipel Ondernemers Club op donderdag 6 maart 2014 van 18.00 tot 20.00 uur in Brasserie Archipel aan de Bankastraat 32. Een aantal ondernemende buurtgenoten heeft het initiatief genomen om de Archipel Ondernemers Club (AWOC) op te richten. De Archipel kent vele winkeliers, ondernemers, MKB-ers en ZZP-ers, maar zij hebben geen centraal ontmoetingspunt waar men kennis met elkaar kan maken, ideeën en informatie kan delen, dan wel met elkaar kan netwerken. Er bestaat wel behoefte aan. Om die reden is de Archipel Ondernemers Club opgericht.

Het doel is om in een ontspannen en vrijblijvende sfeer elkaar te ontmoeten tijdens de maandelijkse bijeenkomst en om één keer in de twee maanden een thema bijeenkomst te houden met een spreker. Door het aangename met het nuttige te combineren, kan het maximale potentieel van de Ondernemers Club behaald worden.
De Archipel Ondernemers Club heeft ook een eigen website (thans nog in aanbouw) waar u meer informatie kunt gaan vinden over de activiteiten van de AWOC en ander interessante zaken. Deze website biedt u tevens een mogelijkheid om uw onderneming, winkel of dienstverlening te presenteren
We zien u graag op de eerste bijeenkomst en gaan er met vertrouwen en enthousiasme van uit dat samen met u de Archipel Ondernemers Club een succes zal worden. Houdt u er wel rekening mee dat de deelname aan de bijeenkomsten vrijblijvend is, maar dat de consumpties voor eigen rekening zijn.
Voor vragen, opmerkingen of actieve deelname aan de AWOC kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@AWOC.nl
Graag vernemen we op bovenstaand e-mailadres vóór dinsdag 4 maart a.s. of u op donderdag 6 maart a.s. er bij zult zijn.
Namens de Archipel Ondernemers Club
Bert Bos (namens de Bewonersvereniging A&W)
Maarten van Harmelen (HvH Rentals)
Roland van der Velde (Van der Velde Van Hal & Peers Gerechtsdeurwaarders & Incasso)
Annemarie Wiesmeier-van der Brugge (Brugrecht Advocatuur)
Nikol Rakic (Brasserie Archipel)
Dirk van Starkenburg (Exotenhof)
Annelies van den Ende (Zuivelland)

Den Haag, 28 januari 2014
3 februari 2014, FH