Ferry Mingelen: kook mee met de Archipelbuurt voor de coronahulp van het Rode Kruis

zorg en welzijn

De Archipelbuurt schiet gedupeerden van de coronacrisis te hulp. Met benefiet-kooklessen zamelen bewoners geld in voor het Rode Kruis. Op zaterdag 21 november 16.00 uur kookt de Indiase Archipelbewoonster Vandana Sharma live via YouTube de sterren van de (Indiase) hemel. Iedereen die meekijkt wordt geacht een donatie te doen aan het Rode Kruis.

Het Rode Kruis verstrekt voedsel aan mensen in Nederland die tijdens de coronacrisis geen beroep kunnen doen op reguliere voorzieningen. De gulle gever krijgt daarmee een denkbeeldige gast aan tafel tijdens de feestelijke decembermaand. Kijkers/kokers worden opgeroepen ook in eigen kring een kookactie op te zetten.

Klik voor de kookles en meer informatie naar www.kijkenenkoken.nl.

Infomatie over deze actie:

Peter de Ruiter
mail@peterderuiter.nl
070 3060013 / 0626 046 210