Belangengroepen

Voor adressen, telefoonnummers e.d.
informeert u s.v.p. bij secretariaat@archipelwillemspark.nl

Belangenvereniging Laan Copes v.Cattenburch
Belangenvereniging Mallemolen
Belangenvereniging Surinamestraat
Belangenvereniging Willemspark II; email secretaris: elsdegroot@online.nl
Bewonersbelangen Monchyplein; waarnemend vz. Roel van de Wal, gebouw Megaron; E-mail: rjfvdwal@ziggo.nl
Huurdersvereniging Couperusduin
Huurdersvereniging De Oude Freek
VvE Acropolis, Athena, Capitool, Crescent, Delphi, Gemini, Megaron, Olympus, Parthenon/Pergamon
VvE Alexander’s-Hof
VvE Couperusduin 1 en 2
VvEJavalaantje
VvE MalleMolenhof