Bericht over Corona: van de voorzitter van de Bewonersorganisatie A & W

Beste wijkgenoten,

Nu onze gezondheid onder vuur ligt gaan onze gedachten uit naar de kwetsbare mensen in de Archipel en het Willemspark. Wij zijn altijd een wijk geweest met zorg voor elkaar en onze omgeving. Wij hopen dat dit zo blijft door niet te hamsteren en – met gepaste afstand – elkaar in het oog te houden. Gaat alles wel goed? Kunnen we op een veilige manier helpen?

Wij zijn ook een wijk met zorg voor onze leefbare infrastructuur. Onze winkels en horeca merken allemaal op eigen wijze de gevolgen van de crisis. Als bestuur van de Bewonersorganisatie A&W vragen wij u niet om alleen in onze A&W winkels boodschappen te doen. Wel vragen wij u om er over na te denken hoe het leven er uit ziet als onze winkels te hard geraakt worden door deze crisis. Heeft dit dan ook een impact op uw eigen wijk-beleving, gemak en gezelligheid in de buurt? Heeft dit dan ook een impact op de waarde en aantrekkelijkheid van uw eigen wijk?

Wij verlangen naar het moment waarop deze crisis een onderdeel vormt van de geschiedenisboeken. Tot het zo ver is vragen wij u om alert en zorgzaam te blijven.

Met vriendelijke groet,

mede namens het bestuur van de Bewonersorganisatie A&W,

Robert van Moorsel,

Voorzitter