Bestemmingsplan Archipelbuurt vastgesteld

Het  bestemmingsplan is op 18 december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De belangrijkste punten uit dit bestemmingsplan voor bewoners zijn:

  1. dakopbouwen zijn verboden, behalve op Celebesstraat 89 en een blokje portiekwoningen in de Sumatrastraat,
  2. splitsen van woningen is verboden, met mogelijkheid van ontheffing als het gaat om heel grote woningen,
  3. als een pand met een GD-bestemming (mede) als woning wordt gebruikt, maximaal één woning per bouwlaag is toegestaan,
  4. de mogelijkheid tot uitbouwen is beperkt tot 9m2 bij een woonbestemming en 15m2 voor de bestemmingen GD-3 en -4, met een maximale hoogte van 3 m

(dus geen vergunningvrij bouwen meer!!)
CJP 2 januari 2015