‘Bouwcontainers b.v. Malakkastraat’

buurtgenoten

Het is verheugend dat zoveel huizen worden opgeknapt. Het is evenwel triest dat b.v. in de Paasdagen bij nr 70/72 al 10 dagen een container met bouwrommel staat, zonder dekzeil met rotzooi er omheen waar niets aan gedaan wordt.

Deze verbouwing duurt al maanden en geeft de straat al lang een trieste aanblik. Ik heb hier recent op gewezen maar geen reactie bewoner.

Als oud buurtcomite-lid omstreeks 2009 en 2010 tijdens de herbestrating, is er toen al op gewezen, dat op zijn minst bouwcontainers moesten worden afgedekt.

Hartelijke groet,
bewoner nr 49.