Bewonersorganisatie uitgekleed?

Het gemeentebestuur heeft concrete plannen voor het minimaliseren van de subsidie aan bewonersorganisaties. Wat zijn deze plannen en welke gevolgen hebben ze voor onze wijk?

In 2012 wil wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening, D66) aan bewonersorganisaties nog maar één tiende toekennen van de bestaande subsidies voor huisvesting en activiteiten. De jaarlijkse vergoeding voor administratieve ondersteuning wil zij zelfs geheel afschaffen. Als een bewonersorganisatie meer subsidie wil hebben, moet zij die aanvragen door het indienen van een activiteitenprogramma bij de stadsdeeldirecteur. Subsidie voor administratieve ondersteuning is ook nog mogelijk, maar wordt alleen nog verleend voor activiteiten. Ook andere groepen bewoners kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen. Dit kan gedurende het hele jaar. De aanvragen worden getoetst aan het Stadsdeelplan. De plannen zijn serieus, want bewonersorganisaties hebben al bericht gekregen dat zij het tot nu toe gebruikelijke jaarplan in 2011 niet meer hoeven in te dienen.

Het plan maakt deel uit van de ‘Visie bewonersparticipatie’. De wethouder zegt veel waardering te hebben voor de inzet van vrijwilligers voor hun wijk, in stand te willen houden wat goed gaat en extra prikkels te willen geven waar dat nodig is. Zij wil dat actieve bewonersgroepen los van de bewonersorganisatie financiering voor hun initiatieven kunnen krijgen. Bij sommige bewonersorganisaties krijgen zij nu geen poot aan de grond.

Maar …. wat betekent deze visie voor onze bewonersorganisatie in de praktijk?

Een goed georganiseerde en goed bereikbare bewonersorganisatie wordt vrijwel onmogelijk, omdat we niet meer kunnen rekenen op onze onmisbare administratieve ondersteuner. Nu is Trudy Hollander twee ochtenden van de week aanwezig. Zij behandelt de post (veel daarvan is afkomstig van de gemeente!), onderhoudt het contact met de adverteerders in de wijkkrant, verslaat vergaderingen, archiveert en is het kenniscentrum van de bewonersorganisatie. Om alles te kunnen bijhouden, moet de ondersteuner er op vaste tijden zijn. Het is een illusie te menen dat dit werk door een vrijwilliger zou kunnen worden gedaan. Het schrappen van de vaste subsidie voor administratieve ondersteuning betekent dat de basis onder de organisatie wordt uitgeslagen.

Van het vervangen van de jaarlijkse subsidieaanvraag met jaarplan door incidentele aanvragen verwachten wij ook geen goeds. Dit is niet alleen omslachtig (voor bewonersorganisatie en gemeente!) maar brengt ook grote onzekerheid mee. Moet Archipel&Willemspark concurreren met de aanvragen van andere bewonersorganisaties en -groepen in stadsdeel Centrum, met als voorzienbaar antwoord dat de subsidiepot leeg is? Planning van activiteiten wordt dan wel heel moeilijk.

Met nog geen 10% van de huidige subsidie is de bewonersorganisatie letterlijk uitgekleed.

Vrijwilligersactiviteiten voor de wijk moeten worden gekanaliseerd. De bewonersorganisaties zijn juist, met medewerking van de gemeente, in het leven geroepen om dat te doen.

Als wordt bedoeld de bewonersorganisaties het subsidiemonopolie te ontnemen voor het geval zij de wijk niet goed vertegenwoordigen, lijkt het er op dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Beter zou het zijn om, als blijkt dat een bewonersorganisatie niet functioneert, die organisatie daarop aan te spreken, desnoods ook financieel. Het is geen reden alle bewonersorganisaties uit te kleden.

De wethouder zegt bewonersparticipatie te willen bevorderen. In werkelijkheid is dit plan de beste manier om de bewonersparticipatie om zeep te helpen.

Half april vergadert de raadscommissie over het plan. De raad mag dit plan niet aanvaarden. Daar gaan wij ons, gelukkig nog mét administratieve ondersteuning, voor inzetten.

april 2011 – Tieke Dedel en Auke Bloembergen

bestuur Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark