Blije Bijen: Piet Vink-prijs

Blije Bijen is de gelukkige winnaar van de gedeelde Piet Vinkprijs 2015 en kreeg deze 20 november uitgereikt door wethouder Van Engelshoven, na jurering door de Vereniging Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag. www.blijebijen.nl
21 november 2015, Katja Beekman (FH)