Bodemverbetering voor kastanjes Koninginnegracht

In februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten om bij de vervanging van de sporen van de trambaan aan de Koninginnegracht, 6 miljoen euro extra te investeren om de monumentale bomen te kunnen sparen. Hierdoor komt de tram verder van de bomen af te rijden.
Bij het vervangen en verleggen van de tramsporen is het onvermijdelijk dat een beperkt deel van het bestaande wortelpakket wordt beschadigd. Om na te gaan wat de impact is geweest van de werkzaamheden op de stabiliteit van de bomen, is in november een trekproef uitgevoerd op een aantal van de kastanjebomen. Een simulatieprogramma berekent wat de huidige stabiliteit is. Na de spoorvervanging wordt dit opnieuw gedaan en wordt bepaald of de werkzaamheden van invloed zijn geweest op de stabiliteit.

Voordat de werkzaamheden aan de trambaan starten, worden de bomen goed voorbereid op het graafwerk. De groeiplaatsen van de monumentale kastanjes worden verbeterd. Begin december is gestart om per boom 40 gaten per boomongeveer 40 gaten in de bodem te boren. De gaten worden met goede bomengrond opgevuld zodat de bomen ook in de diepte een goed wortelgestel kunnen ontwikkelen. Boomwortelgroei gaat ook in de winter door dus voordat de werkzaamheden aan het spoor eind 2012 starten, kunnen de bomen al flink van de bodemverbetering hebben geprofiteerd.

(uit: Bomennieuwsbrief 32 gemeente)