Boek over sepsis, helder houvast bij het herstel

Sepsis (bloedvergiftiging) is het meest wijdverbreide en tegelijk minst bekende ziektebeeld dat wereldwijd slachtoffers eist, ook in ons land; op de Intensive Care is het zelfs doodsoorzaak nr. 1. Meer nog zijn de gevolgen onbekend en ontbreekt het overlevers die uit het ziekenhuis komen, én hun naasten, aan handvatten bij het herstel. Daar kwam Idelette Nutma, oud-wijkbewoonster, zelf achter toen ze ternauwernood een sepsis overleefde en geen handreikingen meekreeg en heel moeizaam informatie kon vinden. Daarom schreef ze het boek Sepsis en daarna (Sepsis and afterwards), om anderen dit te besparen. Ze vertelt: ‘Als ex-patiënt en oud-verpleegkundige, in 2007 opgenomen op de IC, weet ik hoeveel voeten het in de aarde heeft om te herstellen van een sepsis.’

In totaal gaat het om zo’n 1500 IC-overlevers die jaarlijks in de regio Den Haag uit het ziekenhuis (thuis)komen, al of niet na een tussentijdse revalidatie in een revalidatie-centrum. Langdurige klachten kunnen zijn: spier-en zenuwzwakte, eetproblemen, stress-stoornissen, neurocognitieve klachten (gebrekkig concentratie, etc.), ernstige vermoeidheid en een slechte weerstand. Dit alles wordt echter weinig onderkend, laat staan dat mensen de weg gewezen wordt.

Haar boek kwam in september uit, zowel in het Nederlands als in het Engels, zie bij: https://www.sepsis-en-daarna.nl/english/. Daarnaast biedt zij begeleiding, lezingen en workshops aan.

CJP 2 jan 2017