Brief aan wethouder aangaande zonnepanelen beschermd stadsgezicht

Een brief over het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht in het kader van verduurzaming is naar wethouder Van Tongeren gegaan, namens de bewonersorganisatie A&W en de bewonersorganisaties van Van Stolkpark, Duttendel/Wittebrug, Benoordenhout, Zeeheldenkwartier,  Zorgvliet en Buurtschap 2005.

Voor de inhoud zie brief (pdf).