Brief Gemeente Overeenkomst Madurodam en wijkorganisaties

Brief van de Gemeente / 6 juli 2017:

“Aangeboden wordt de overeenkomst Madurodam en wijkorganisaties. De afgelopen tijd is intensief overlegd tussen het attractiepark en de wijkorganisaties over deze overeenkomst. De gemeente was betrokken bij die overleggen. De overeenkomst heeft tot doel het vastleggen door Madurodam dat zij in de toekomst niet verder uitbreidt ten koste van groene delen van de Scheveningse Bosjes. De wethouder BSKB, dhr. Revis meldt dat er overeenstemming is bereikt tussen Madurodam en de drie wijkorganisaties. Op woensdag 5 juli 2017 is de overeenkomst “Groenconvenant Scheveningse Bosjes” getekend door de vertegenwoordigers van Madurodam en de drie wijkorganisaties.

De gesloten overeenkomst “Groenconvenant Scheveningse Bosjes” markeert eens te meer dat de Scheveningse Bosjes niet verder worden aangetast na deze uitbreiding van Madurodam. Het Groenconvenant Scheveningse Bosjes kent een onbepaalde looptijd en is niet opzegbaar gedurende 200 jaar. Tevens zijn afspraken gemaakt tussen Madurodam en de wijkorganisaties over de handhaving van de verplichting van Madurodam. Deze overeenkomst sluit aan bij het standpunt van het college dat de aanpassing van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur voor de uitbreiding van Madurodam éénmalig is. Dat is ook zo geformuleerd in de besluitpunten van het voorliggende raadsvoorstel. Voor het college is het helder dat de uitbreiding ruimte geeft voor een economische ontwikkeling en ook in de toekomst de waardevolle groene omgeving beschermt.

Bijgevoegd Groenconvenant Scheveningse Bosjes (RIS297451_bijlage_Groenconvenant)”

Ga hier naar de site van de gemeente voor de betreffende brief en bijlage Groenconvenant(RIS-nummer 297451)