Tweezijdige fietsvoorziening in smalle Javastraat

Het plan voor de aanleg van fietsvoorzieningen in de smalle delen van de Javastraat en de Laan van Meerdervoort is door het College van B&W vrijgegeven voor inspraak.
Advies wordt gevraagd aan klankbordgroep.
 
De voorkeursvariant omvat o.a.: trottoirs à 2 m, aan zeezijde (richting Kijkduin) een vrijliggend fietspad met een schrikstrook van­ 2,5 m, een parkeerstrook van 2 m, een rijstrook van 3- 4 m richting Wassenaar, een fietsstrook van 1,5 m in dezelfde richting; samen met de rijstrook 4,5 m, genoeg voor hulpdiensten.
24 april 2012
 
Klik hier voor brief van college