John Hoogsteder overleden

In de krant van  zaterdag 15 oktober 2022 staat de rouwadvertentie van onze markante buurtgenoot John Hoogsteder. De kunsthandel Hoogsteder en Hoogsteder geniet een grote bekendheid, vooral door diens grote kennis en kunde van schilderijen uit voorgaande eeuwen.

Hij was Ere-conservator van Stichting Museum Bredius en verwierf landelijke bekendheid door zijn expertise in het programma Tussen Kunst en Kitsch.

Zie ook https://hoogsteder.com/