Afgelasting Nieuwjaarsreceptie

Afgelasting Nieuwjaarsreceptie

Vanwege corona vinden wij het niet verantwoord om onze Nieuwjaarsreceptie in 2022 door te laten gaan. Nu wij elkaar niet ...
Lees meer
Hoe nu verder met het Wijkberaad?

Hoe nu verder met het Wijkberaad?

Beste wijkgenoten, Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark hecht aan goede communicatie met de achterban. Alleen zo ontstaat ...
Lees meer
Bericht over Corona: van de voorzitter van de Bewonersorganisatie A & W

Bericht over Corona: van de voorzitter van de Bewonersorganisatie A & W

Beste wijkgenoten, Nu onze gezondheid onder vuur ligt gaan onze gedachten uit naar de kwetsbare mensen in de Archipel en ...
Lees meer
Brief aan wethouder aangaande zonnepanelen beschermd stadsgezicht

Brief aan wethouder aangaande zonnepanelen beschermd stadsgezicht

Een brief over het plaatsen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht in het kader van verduurzaming is naar wethouder Van Tongeren ...
Lees meer
Dit is een reclameblok van onze sponsors
Brief aan Gemeente aangaande Vergunningen en Toezicht

Brief aan Gemeente aangaande Vergunningen en Toezicht

Het bestuur van de Bewonersorganisatie heeft een (toegezegd) schrijven gestuurd aan de gemeente inzake het houden aan eigen regels door ...
Lees meer
Reactie B&W op brief bewonersorganisatie Leefbaarheidseffectrapportage "LER" Bezuidenhout

Reactie B&W op brief bewonersorganisatie Leefbaarheidseffectrapportage “LER” Bezuidenhout

Zie de pdf : 20 01 07 002 Gem DH College B&W _ Reactie op brief LER van 19 nov 2019 ...
Lees meer
Vereniging Het Klokhuis heeft een nieuwe voorzitter

Vereniging Het Klokhuis heeft een nieuwe voorzitter

Na bijna 15 jaar heeft de heer Hooft-Graafland besloten om zijn taak als voorzitter van de Vereniging Het Klokhuis te ...
Lees meer
‘Buurt is gesteld op gemixte samenstelling’

‘Buurt is gesteld op gemixte samenstelling’

Sociale huurwoningen als oplossing voor vergrijzing Archipelbuurt: ‘Buurt is gesteld op gemixte samenstelling’ De komst van nieuwe sociale huurwoningen kan ...
Lees meer
Reactie Bewonersorganisatie berichtgeving Gezondheidscentrum Hubertusduin

Reactie Bewonersorganisatie berichtgeving Gezondheidscentrum Hubertusduin

Huisartsen Gezondheidscentrum Hubertusduin blijven! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op onze website en in onze wijkkrant, zijn alle huisartspraktijken in ...
Lees meer
Aan het laden...