Betreft zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Archipelbuurt e.o.

Betreft zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Archipelbuurt e.o.

Aan de gemeenteraad Postbus 19 157 2500 CD Den Haag De bewonersorganisatie Archipel/Willemspark wil beginnen haar tevredenheid uit te spreken ...
Lees meer
Het jaar 2013 waarin veel gebeurde

Het jaar 2013 waarin veel gebeurde

Terug kijkend op het jaar 2013 blijkt onze wijk volop in beweging te zijn en worden er door de diverse ...
Lees meer
Bewonersorganisatie uitgekleed?

Bewonersorganisatie uitgekleed?

Het gemeentebestuur heeft concrete plannen voor het minimaliseren van de subsidie aan bewonersorganisaties. Wat zijn deze plannen en welke gevolgen ...
Lees meer
Aanpassing nieuwe subsidieregeling bewonersorganisaties

Aanpassing nieuwe subsidieregeling bewonersorganisaties

- De basissubsidie wordt verhoogd tot 15% van het oorspronkelijke bedrag. - In het overgangsjaar 2012 houden de organisaties de ...
Lees meer
Inspraakreactie bestuur A&W

Inspraakreactie bestuur A&W

De invoering van een overgangsjaar, de verzekering dat het voorstel niet beoogt een verkapte bezuinigingstaakstelling binnen te halen en enige ...
Lees meer
ErePrijs

ErePrijs

De ErePrijs is een zilveren sierspeld van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, die jaarlijks - op haar Nieuwjaarsreceptie - wordt uitgereikt ...
Lees meer
Begrenzing wijken Archipel & Willemspark

Begrenzing wijken Archipel & Willemspark

Archipel Dr Aletta Jacobsweg   Kerkhoflaan   Ary van der Spuyweg Scheveningseweg      Javastraat (hoort er niet bij)     Koninginnegracht (tot het George ...
Lees meer
Dit is een reclameblok van onze sponsors
Achtergrond, doel en werkwijze van de Bewonersorganisatie A & W

Achtergrond, doel en werkwijze van de Bewonersorganisatie A & W

Den Haag kent ruim 50 bewonersorganisaties, waarin bewoners zich als vrijwilliger inzetten voor hun wijk. Ook Archipelbuurt en Willemspark hebben ...
Lees meer
Aan het laden...