Oprichting werkgroep Zorg en Welzijn

Oprichting werkgroep Zorg en Welzijn

februari 2011 - Naar aanleiding van de sluiting van het Schakelpunt is in de wijk door vrijwilligers en betrokken bewoners het ...
Lees meer
Werkgroep Scheveningse Bosjes - ontstaansgeschiedenis

Werkgroep Scheveningse Bosjes – ontstaansgeschiedenis

Werkgroep Scheveningse Bosjes is ontstaan uit Actie Comité Scheveningse Bos Schoon, dat opgericht is in 1995 om het legaliseren van ...
Lees meer
Hondenhangplek

Hondenhangplek

Op de grote zandvlakte in het Scheveningse Bos is een nieuwe plek geregeld met subsidie van Groen voor een Miljoen(?) ...
Lees meer
Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

contactpersoon: David Struik Surinamestraat 1c E ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl ...
Lees meer
Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet 'weg' uit de wijk

Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet ‘weg’ uit de wijk

13 juli 2011 - De gemeente heeft ondermeer het plan om het gebied van de beheersverordening ‘Van Stolkpark – Scheveningse ...
Lees meer
Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Inspraak A&W over Nota van Uitgangspunten Internationale Zone Inspreektekst van Wybe Taekema, voorzitter Archipel & Willemspark, bij de Raadscommissie Stedelijke ...
Lees meer
Samenstelling Werkgroep Verkeer

Samenstelling Werkgroep Verkeer

Email: ARCHIEF Verkeer ARCHIEF Bankastraat ARCHIEF Koninginnegracht ...
Lees meer
Fietspad Javastraat 2-zijdig?

Fietspad Javastraat 2-zijdig?

Fietsprojecten gemeente Den Haag Gepubliceerd: 11 januari 2010 Laatste wijziging: 18 januari 2010 De Javastraat is een van de fietsprojecten ...
Lees meer
a

Archief Koninginnegracht

Kastanjes blijven behouden langs Koninginnegracht 10 februari 2011 - De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten tot behoud van de ...
Lees meer
Archief Bankastraat

Archief Bankastraat

Bankastraat nog dit jaar op de schop Raadsbesluit over behandeling Burgerinitiatief herinrichting Bankastraat Ruim 1000 handtekeningen Commentaar Fietsersbond Veiliger en ...
Lees meer
Samenstelling Werkgroep Openbare Ruimte

Samenstelling Werkgroep Openbare Ruimte

Contactpersoon: dhr. D. Hazekamp Atjehstraat 15 B E openbareruimte@archipelwillemspark.nl Leden Werkgroep:  Bert Bos, Erika Verhulst, Derk Hazekamp, Marie-Louise de Ridder ...
Lees meer
a

Archief openbare ruimte

Meeuwenoverlast Herbestrating Mallemolen Bloesembomen in de Balistraat Meer toezicht bij Deliplantsoen Bovengrondse containers Burgemeester Patijnlaan Bomen zoeken in de Archipelbuurt ...
Lees meer