Bestemmingsplan Archipelbuurt vastgesteld

Bestemmingsplan Archipelbuurt vastgesteld

Het  bestemmingsplan is op 18 december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De belangrijkste punten uit dit bestemmingsplan voor bewoners zijn: ...
Lees meer
Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 - april 2014

Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 – april 2014

Mileudefensie heeft het eindrapport over de luchtverontreinigingsmetingen in enkele steden in gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de Javastraat toch wel aardig ...
Lees meer
Ontwerp bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan

Mijn verzoek is op de website de link te plaatsen naar het ontwerp bestemmingsplan Archipelbuurt e.o., dat aan de bewonersorganisatie ...
Lees meer
Gemeenteraadsverkiezingen (7)

Gemeenteraadsverkiezingen (7)

Onze buurt is één van de mooiste wijken van Den Haag. Statige eengezinswoningen in rustige woonstraten bepalen het beeld. Maar ...
Lees meer
Nieuwbouw Willemsparkschool

Nieuwbouw Willemsparkschool

Het gaat nu echt gebeuren. Alle benodigde vergunningen zijn binnen. Vanaf 1 januari a.s., of heel kort daarna, wordt de ...
Lees meer
Dit is een reclameblok van onze sponsors
Nieuwbouw Willemsparkschool

Nieuwbouw Willemsparkschool

De nieuwbouw van de Willemsparkschool is weer een stapje dichterbij gekomen! Inmiddels is ook voor de sloop en nieuwbouw van ...
Lees meer
Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

contactpersoon: David Struik Surinamestraat 1c E ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl ...
Lees meer
Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet 'weg' uit de wijk

Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet ‘weg’ uit de wijk

13 juli 2011 - De gemeente heeft ondermeer het plan om het gebied van de beheersverordening ‘Van Stolkpark – Scheveningse ...
Lees meer
Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Inspraak A&W over Nota van Uitgangspunten Internationale Zone Inspreektekst van Wybe Taekema, voorzitter Archipel & Willemspark, bij de Raadscommissie Stedelijke ...
Lees meer
Aan het laden...