Ontwerp bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan

Mijn verzoek is op de website de link te plaatsen naar het ontwerp bestemmingsplan Archipelbuurt e.o., dat aan de bewonersorganisatie ...
Lees meer
Gemeenteraadsverkiezingen (7)

Gemeenteraadsverkiezingen (7)

Onze buurt is één van de mooiste wijken van Den Haag. Statige eengezinswoningen in rustige woonstraten bepalen het beeld. Maar ...
Lees meer
Nieuwbouw Willemsparkschool

Nieuwbouw Willemsparkschool

Het gaat nu echt gebeuren. Alle benodigde vergunningen zijn binnen. Vanaf 1 januari a.s., of heel kort daarna, wordt de ...
Lees meer
Nieuwbouw Willemsparkschool

Nieuwbouw Willemsparkschool

De nieuwbouw van de Willemsparkschool is weer een stapje dichterbij gekomen! Inmiddels is ook voor de sloop en nieuwbouw van ...
Lees meer
Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

contactpersoon: David Struik Surinamestraat 1c E ruimtelijkeordening@archipelwillemspark.nl ...
Lees meer
Dit is reclameblok 3 van onze sponsors
Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet 'weg' uit de wijk

Alg. Begraafplaats Kerkhoflaan mag niet ‘weg’ uit de wijk

13 juli 2011 - De gemeente heeft ondermeer het plan om het gebied van de beheersverordening ‘Van Stolkpark – Scheveningse ...
Lees meer
Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Inspraak A&W over Nota van Uitgangspunten Internationale Zone Inspreektekst van Wybe Taekema, voorzitter Archipel & Willemspark, bij de Raadscommissie Stedelijke ...
Lees meer