Afsluiting Javastraat Fase 2

Afsluiting Javastraat Fase 2

Het wordt tijd u eraan te herinneren dat de tweede fase van de afsluiting van de Javastraat in aantocht is. Vanaf ...
Lees meer
Herindeling Javastraat

Herindeling Javastraat

Onlangs is er in bijgaande Nieuwsbrief_3_def-2 uitgebreid ingegaan op het voorstel voor wijziging van de Javastraat CJP 26 april 2015 ...
Lees meer
Input voor de Commissie Leefomgeving

Input voor de Commissie Leefomgeving

Luchtverontreiniging staat voor woensdag a.s. op de agenda van de Commissie Leefomgeving. Afgelopen week bleek een concept Kadernota: "wegen, straten ...
Lees meer
Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 - april 2014

Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 – april 2014

Mileudefensie heeft het eindrapport over de luchtverontreinigingsmetingen in enkele steden in gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de Javastraat toch wel aardig ...
Lees meer
Dit is een reclameblok van onze sponsors
Javastraat: Reactie Bewonersorganisatie

Javastraat: Reactie Bewonersorganisatie

De Bewonersorganisatie heeft een reactie gestuurd naar de gemeente over de herinrichtingsplannen van de smalle delen van de Javastraat. De totale ...
Lees meer
Gemeenteraadsverkiezingen (6), Guus Nieuwenhuys

Gemeenteraadsverkiezingen (6), Guus Nieuwenhuys

‘Wijkoverschrijdend verkeer is een groot probleem, vanwege: opstoppingen, luchtvervuiling, noem maar op: de algehele leefbaarheid; dat geldt overigens niet alleen ...
Lees meer
Inspraak voorontwerp smalle delen Javastraat

Inspraak voorontwerp smalle delen Javastraat

Het college van B&W heeft het voorontwerp voor de herinrichting van de smalle delen van de Laan van Meerdervoort en ...
Lees meer
Planning werkzaamheden voor verkeer in Willemspark

Planning werkzaamheden voor verkeer in Willemspark

Voorlopige planning werkzaamheden gemeente den Haag 2014-2015  In Willemspark 2e kwartaal 2014 Aanpassing kruising Javastraat- Raamweg Juni 2014/ sept 2014 ...
Lees meer
Javastraat: de 'vuilste' van het land

Javastraat: de ‘vuilste’ van het land

De Volkskrant van vrijdag 6 september 2013 meldde dat de Javastraat de 'vuilste' straat van Nederland is, volgens de (ons ...
Lees meer
Voorlichtingsbijeenkomst Fietspaden Javastraat 18/9

Voorlichtingsbijeenkomst Fietspaden Javastraat 18/9

Aan de bewoners van de Archipelbuurt & Willemspark. UITNODIGING tot het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst op: Woensdag 18 september 2013 ...
Lees meer
Stukken Javastraat

Stukken Javastraat

13 05 31 115 Collegebrief aan KBG Javastraat en LvMeerdervoort 13 05 31 116 Toelichting op beoordeling advies KBG Javastraat ...
Lees meer