Choral Festival in Anglicaanse Kerk

Op zaterdag 10 juni komen koorleden van Anglicaanse kerken uit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland samen in the Church of St.John & St.Philip in Den Haag voor het jaarlijkse Choral Festival.
Zij vormen die dag één groot koor onder leiding van dirigent Lee Dunlavy uit Engeland. Hij is verbonden aan de Royal School of Church Music (RSCM).
Om 16.30u vindt een Choral Evensong plaats, die toegankelijk is voor publiek om mee te vieren. U bent van harte welkom bij deze dienst.

Het Choral Festival vindt jaarlijks plaats in één van de deelnemende landen; tien jaar geleden voor het laatst in Den Haag. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden tijdens de dienst. Locatie: Ary van der Spuyweg 1, Den Haag.

Zie verder de website www.stjohn-stphilip.org.