Contact

Bewonersorganisatie

en wijkkrant

Secretariaat en correspondentieadres:
Celebesstraat 4, 2585 TJ Den Haag
T 070 404 95 80 (of  070 350 35 11)
E Secretariaat
A&W Voorzitter Nico Westpalm van Hoorn
A&W Wijkkrant Wijkkrant
A&W Website + nieuwsbrief Website + Nieuwsbrief
Werkgroepen
Cultuur | AWOC (Archipel Ondernemers Club) Bert Bos
Duurzaamheid Duurzaamheid
Openbare Ruimte Openbare ruimte
Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening
Verkeer Verkeer
Zorg en Welzijn Zorg en welzijn
Rijker Leven
Lezingen Ilse Mijnhart 06-39850694 of EMAIL
Museum bezoeken Betty Aardewerk 06-1830 82 55 of EMAIL
Kookclub en filmmiddag Christien Modderman 06-5322 44 96 of EMAIL
Koffie ochtenden Else Ponsen 070-3505 738 of EMAIL
Leesclub Betty Aardewerk 06-1830 82 55 of EMAIL
Publiciteit Joke Hamers 06-5516 64 13 of EMAIL