Kauwfamilies verdreven uit Balistraat/Paramaribohofje

Ik leef mijn hele leven in de Balistraat vanwaar ik aan de tuinzijde uitkijk op het Paramaribohofje. Een groot deel van het jaar kon ik vanuit de serre het sociale leven van zo’n tien kauw kauwfamilies gadeslaan: hun pikorde, hun ruzies om voedsel, uiteraard, maar ook strijd om woonplekken, want daar gaat het hier om. Deze ‘woningen’ zijn hen namelijk afgepakt en wel door de beheerder van deze hofjeshuizen, omdat de kauwfamilies hier juist een onderdak hadden gevonden in de oude schoorstenen van deze panden. Dat hebben ze al zo’n veertig jaar gedaan. Decennia zitten ze op de dakrand, bezoeken elkaars “huisjes”, krijgen ruzies, fladderen weer weg, duiken de tuinen in waar een soort “oligarch” met uitgezette borstveren duidelijk maakt wie de baas is. Dit stukje natuur is in één keer verdwenen omdat de beheerder van de hofjeshuizen de stookgaten met gaas heeft afgesloten. Een treurig makend gezicht: de fladderende families voor hun afgesloten nestjes niet begrijpend waarom zij niet meer binnen kunnen komen.

Uiteraard heb ik de beheerder gebeld, maar die kwam met redenen, die formeel wellicht juist zijn: zoals ontluchtingsfunctie van deze schoorstenen, hoewel deze al 40 jaar kennelijk niet door de kauw-bewoning gestoord is geweest.

Het treurigste vind ik echter de gelatenheid en onverschilligheid van allen die jaar in jaar uit op het gezinsleven van deze beschermde diersoort hebben uitgekeken en misschien ook genoten hebben. Hoewel dit slechts een mini-geval is, onderstreept het wel dat (juist begeleid door onverschilligheid) een stukje natuur aan schijnbaar redelijke overwegingen stilletjes wordt opgeofferd.

Petrus C. van Duyne

http://www.petrusvanduyne.nl/