De takkenactie: verweer

Het verschil van mening over de takkenactie komt neer op een   verschillend antwoord op de onderstaande twee vragen.
1. Zijn de Scheveningse Bosjes bosjes  of vormen ze een park?

2. Hoe ziet een bos er eigenlijk uit?
30 april 2012

Ad 1. De naamgeving die in het verleden plaats vond voor de Scheveningse Bosjes wekt verwarring. Een mooi glooiend natuurgebied op oude duingrond ontstaan, is inmiddels een zeer intensief van asfaltpaden voorzien park geworden. Honden, paarden en mensen van allerlei geaardheid mogen er ongehinderd rondlopen. Het gevolg daarvan is dat het er wemelt van ‘ïndianenpaadjes’, paadjes die de asfaltpaden op een rechte of wat originelere manier verbinden en dwars door het bos lopen. Het laatste konijntje koos al jaren geleden het hazenpad! De vos die er nog komt, steekt de Scheveningse weg over vanuit het Zorgvlietparkje op zoek naar stadsvoedsel en keert veilig terug naar z’n ommuurde leger. In zíjn park ben je alleen welkom met een jaarkaart die je moet halen bij de VVV . Honden zijn niet toegestaan en je mag je niet van het pad af begeven. Eigenlijk zou Zorgvliet-Bos als naamgeving meer op z’n plaats zijn, zoals de Scheveningse Bosjes eigenlijk het Scheveningse Park zouden moeten heten.
Ad 2. Maar als we de Scheveningse Bosjes dan toch een bos willen blijven noemen, hoe ziet zo’n  bos er dan eigenlijk uit? Is het een gebied waar bomen staan en er af en toe wat omvalt of afwaait, of is het een gebied waar  door mensenhanden wordt ingegrepen en alles wat geen geld opbrengt dwars door elkaar blijft liggen onder het mom van ecologisch beleid?  Zelfs een storm laat een georganiseerder beeld achter dan de ravage die de gemeente dit jaar heeft laten aanrichten. Een chaos waar de verantwoordelijke ambtenaren  zelf van moesten toegeven dat die te groot was. Nadat wij ze benaderd hadden, is de kapploeg teruggefloten en heeft alsnog  wat  kaphout verwijderd .

Onze conclusie.
De Scheveningse Bosjes vormen een park en het beleid moet daarom gericht zijn op een ordelijk aanzicht.

Hoewel wij de flora en fauna wet niet overtraden, omdat we niet meer dan twee meter van het pad af bezig waren, hebben wij op verzoek van de gemeente  de takkenactie gestaakt tot na het broedseizoen.

Maar wij zijn van mening dat de gemeente alsnog de grote hoeveelheid kaphout die overal verspreid ligt en die de beleving van het park voor de dagelijkse gebruiker totaal heeft veranderd, moet verwijderen. Mocht de gemeente aan dit verzoek niet tegemoet komen,  dan gaan wij na het broedseizoen door met onze actie.
Bert Huisman, Kiddy Kohnstamm en Hans van der Spek