De Visie Denktank “Scheveningsebosjes” gereed

De Denktank heeft op 18 september de visie aan wethouder Revis overhandigd. De visie – getiteld “Breng Romantiek Terug” – zet vooral in op betere verbindingen in het gebied alsmede de versterking van haar kwaliteiten. De wethouder zal deze maand de visie in het College van Burgemeester en Wethouders behandelen en later dit jaar in de gemeenteraad. Daarmee heeft de Denktank de opdracht volbracht die hij eind 2016 van het college ontving.
We nodigen iedereen uit om kennis te nemen van de visie. Hij is te vinden op onze website  en daar te downloaden. Via deze weg ook onze hartelijke dank voor alle suggesties, op- en aanmerkingen, brieven, mails en reacties op social media die we de afgelopen maanden ontvingen en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de visie.

Op 3 oktober organiseert de Denktank voor alle geïnteresseerden een inloopavond. In het Crowne Plaza hotel (Van Stolkweg 1) zullen de leden van de Denktank aanwezig zijn om de visie nader toe te lichten. Tevens is dit ons “bedankje” voor iedereen die ons de afgelopen tijd, op welke wijze dan ook, heeft geholpen bij het totstandkomen van de visie.

Om een idee te hebben van het aantal belangstellenden en om daar voor wat betreft de catering mee rekening te kunnen houden vragen wij u of u zich van tevoren even wilt aanmelden. Dat kan middels deze link.

Hartelijke groet,
Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes, incl. Waterpartij

CJP 24 september 2017