Denktank Scheveningse Bosjes van start

Protest van burgers leidt tot initiatief vanuit samenleving voor toekomst groengebieden in Den Haag
Precies een jaar na de grote demonstratie tegen de plannen voor een ‘Internationaal Park’ van de gemeente Den Haag is een Denktank – in opdracht van, maar verder geheel onafhankelijk van het gemeentebestuur – echt aan de slag gegaan. De Denktank bestaat uit 12 personen die deels benoemd, maar grotendeels gekozen zijn door de bewoners van Den Haag.

Tijdens speciale avonden werden zogenaamde Stadslabs gehouden waar bewoners konden meedenken over de toekomst van de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. Tijdens de Stadslabs werden de vertegenwoordigers gekozen voor de ‘Denktank.’ Binnen een jaar zal deze met een visie komen voor de toekomst van deze belangrijke groengebieden in Den Haag.

Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark
De Denktank bestaat uit 12 personen die geen organisaties of belangengroepen vertegenwoordigen en die geheel op persoonlijke titel zullen functioneren. Dit unieke gemeentelijke proces is nieuw en in Den Haag wordt het voor het eerst toegepast. De Denktank gebruikt de eerste drie bijeenkomsten om zich goed te oriënteren. Hierbij wordt advies van deskundigen gevraagd. De ruim 3.200 zienswijzen van bewoners en organisaties op de plannen van de gemeente voor het Internationaal Park worden bij de ideeën meegenomen, net als de ideeën die tijdens de Stadslabs naar voren kwamen en ideeën die per e-mail en social media binnen zijn gekomen. De toekomstvisie die in september door de Denktank aan het college van B&W wordt aangeboden, zal door dit college van een reactie worden voorzien. Deze reactie wordt nog wel met de Denktank besproken. Met dit nieuwe beleidsproces komt er vanuit de burgerij een goede opvolging van de protesten en de adviezen die vanuit de burgers van de gemeente Den Haag naar de wethouder werden gestuurd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord over de plannen.

Uitgangspunten zoals de Denktank het voorlopig ziet
Zoals geschreven zal de Denktank zich eerst goed laten voorlichten over enkele zaken die zij nu al als belangrijk beschouwt, zoals een goede verbinding tussen de twee gedeeltes van de Scheveningse Bosjes, die immers door de steeds drukkere Teldersweg worden doorsneden. Er wordt gekeken naar de historie en naar de toekomst van een immer intensiever bevolkte stad en de gevolgen daarvan voor het gebruik van de groengebieden die de stad heeft. Alle 12 leden van de Denktank zijn voor zo veel mogelijk behoud van bestaand groen en duurzaam onderhoud van dit waardevolle, rustige natuurgebied midden in de stad. In grote lijnen is men het er al over eens dat het gebied vrij toegankelijk moet blijven voor alle huidige en toekomstige gebruikers en dat het gebied liefst zo min mogelijk wordt gecompartimenteerd, dus niet opgedeeld in stukjes voor telkens weer andere gebruikers. Na de start wordt het voorjaar en het begin van de zomer gebruikt om tot een concreet plan te komen.

Verdere informatie

Dit persbericht is verzonden namens alle leden van de Denktank te weten:Toon Boersma, Herma van der Broek, Derk Hazekamp, Christien Iliano, Caroline de Jong, Marius Kolff,  Carsten de Koning, Marieke McKenna, Tjarda Roeloffs Valk, Piet Hein Scheer, Frank van der Valk en  Christa van Zeggeren.

Nadere gegevens:- Pagina op website gemeente (die de Denktank hierin faciliteert) zie  (tijdelijk adres, gefaciliteerd door gemeente).

(CJP 17 jan 2017)