Denktank Westbroekpark, Scheveningse Bosjes en Waterpartij organiseert inloopbijeenkomst

Op 3 oktober (tussen 19:00 en 21:00) organiseert de Denktank voor alle geïnteresseerden een inloopavond. In het Crowne Plaza hotel (Van Stolkweg 1) zullen de leden van de Denktank aanwezig zijn om de visie nader toe te lichten. Tevens is dit ons “bedankje” voor iedereen die ons de afgelopen tijd, op welke wijze dan ook, heeft geholpen bij het totstandkomen van de visie.

Om een idee te hebben van het aantal belangstellenden en om daar voor wat betreft de catering mee rekening te kunnen houden vragen wij u of u zich van tevoren even wilt aanmelden. Dat kan middels deze link.

En nog een “save the date”. Op 4 november vindt in de Scheveningse Bosjes (aan de kant van de Archipelbuurt) een natuurwerkdag plaats. Nadere info volgt.