Dossier Stand van zaken rond Bronovo

0. Introductie

Wat gebeurt er nu met Bronovo?
HMC Bronovo is momenteel open als weekziekenhuis, doordeweeks open en in het weekend gesloten. Je kunt in HMC Bronovo terecht voor ‘planbare zorg’: zorg waar geen spoed bij is. Ook kun je er voor een korte behandeling van een paar dagen worden opgenomen. Wegens de corona-epidemie is momenteel veel planbare zorg uitgesteld.

plannen
Medio oktober 2020 publiceerde HMC Haaglanden een strategieplan 2020-2024. Daarin legt ze uit wat ze van plan is, het bestuur heeft besloten dat Bronovo over tot in 2024 als ‘weekziekenhuis’ nog open is. Medio oktober speelde ook het onderzoek naar de mogelijkheid om van Bronovo een ‘corona-hospitaal’ te maken. HMC Haaglanden gaat komende tijd met direct belanghebbenden uit de wijken Benoordenhout en Scheveningen om  tafel over ‘het nieuwe zorgconcept Bronovo’.

komende maanden
Wat staat er tot eind januari 2021 te gebeuren?

 • In december 2020 zijn gesprekken gestart met een door het HMC samengestelde groep van medische professionals en een groep vertegenwoordigers uit wijken Benoordenhout en Scheveningen over ‘het zorgconcept voor Bronovo’.
 • In januari 2021 wordt in de Gemeenteraad het strategieplan van het bestuur HMC besproken. Dat is via televisie en via internet te volgen. Info over datum en tijdstip volgt via de digitale wijkkrant.
 • Later zal de Gemeenteraad naar verwachting hierover met de wethouder spreken.

Toelichting
De werkgroep Zorg en Welzijn merkte dat de informatie over Bronovo wordt beheerst door actiegroepen en de pers, die veelal incidentgericht ingaat op ontwikkelingen. Om die reden heeft onze bewonersorganisatie contact gelegd met de voorlichters van HMC Haaglanden.

We streven er naar om u via de digitale wijkkrant regelmatig, tijdig en correct hierover vooraf te informeren. Via de papieren wijkkrant zullen we nader op achtergronden ingaan. Die achtergrondinformatie zal ook te vinden zijn via de website van de Bewonersorganisatie.
Desgewenst kunnen we zien of die informatie ook op papier ter inzage kan worden gelegd.
We gaan er vanuit dat onze wijkbewoners zelf weten welke stappen ze vervolgens moeten zetten. Mocht u willen reageren doet u dat dan via  secretariaat@archipelwillemspark.nl.


 1. Infographic Bronovo is open: deze zorg vind je in HMC Bronovo (pdf-bijlage) met daarin een overzicht.
 2. Nieuwsbericht over en eindrapport informatiebijeenkomsten en dialoogtafels: https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/hmc-presenteert-minister-bruins-eindrapport-informatiebijeenkomsten-en-dialoogtafels.
  Op verzoek is een ingebonden exemplaar op te vragen bij de voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn, de heer Tjebbe Ypma.
 3. Nieuwsbericht over en rapport strategische koers 2020-2024: https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/hmc-klaar-voor-de-toekomst-ziekenhuis-voor-haagse-regio-benoemt-speerpunten-in-strategische-koers-2020-2024.
 4. Bij het verschijnen van de koers is ook een interview met het AD afgegeven, daar worden ook publieksvragen over Bronovo beantwoord: https://www.ad.nl/den-haag/hoe-het-grootste-ziekenhuis-van-den-haag-de-toekomst-in-gaat-elke-ambulance-met-patient-in-levensgevaar-rijdt-over-vier-jaar-naar-ons~a125709a/.
 5. Uitkomsten van het ROAZ (Regionaal Orgaan Acute Zorg) over de verplaatsing van de spoedeisende hulp en verloskunde van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Zie https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/roaz-regionale-effecten-verhuizing-spoedeisende-hulp-hmc-bronovo-klein-en-binnen-marges.
 6. Verder nog de link naar de brief van minister Hugo de Jonge waarin een uiteenzetting over de visie van VWS: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-reactie-op-brief-bronovo-moet-blijven.