Een nieuwe kijk op Couperus’ poëzie

15 oktober 2016

louis_couperus_museumTentoonstelling Schilderen met woorden
Een nieuwe kijk op Couperus’ poëzie

13 november 2016 – 8 mei 2017

Gedurende een groot deel van zijn leven heeft Louis Couperus poëzie geschreven. Om precies te zijn in een periode van 25 jaar. Tot nu toe is hieraan weinig aandacht geschonken.

Deze winter visualiseert het Louis Couperus Museum gedichten van de Haagse schrijver met afbeeldingen en beeldhouwwerk die Couperus hebben geïnspireerd.

Inspiratiebron
De expositie gaat in op vijf thema’s uit Couperus’ poëzie. Allereerst de figuur van Petrarca die hem de Laura-cyclus ingaf. Ten tweede de salonschilderkunst uit de 19e eeuw en daarmee samenhangend gedichten, waarin Couperus bijna letterlijk “met woorden schildert”. Vervolgens het beeld Alba van de Friese beeldhouwer Pier Pander, dat Couperus in het gelijknamige sonnet bezong.

Dan de wereld van de Arthurlegenden die hem zo boeide, en natuurlijk de door Italië geïnspireerde gedichten. De “aardse Couperus” komt in de “sonnettenroman ” Endymion aan bod.

Hierin vereenzelvigt Couperus zich met een volksjongen die in de klassieke metropool Alexandrië allerlei avonturen beleeft. Een eigentijdse primeur is de visuele interpretatie, verbeeld in vier illustraties, van het gedicht Edymion door Mees Arntz, een student van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst te Den Haag.

uitnodiging-plaatjeRepresentatieve gedichten of citaten hangen, afgedrukt op banieren van textiel, aan de wanden. Reproducties van schilderijen – in een enkel geval een beeldhouwwerk – hebben Couperus soms regelrecht tot voorbeeld gediend. Daarom hangt bij elk fragment een afbeelding die verband heeft met het betreffende gedicht. Ook de weerklank van zijn poëzie in zijn proza komt aan bod.
De acteur Joop Keesmaat opent de expositie met een voordracht van enkele gedichten. Zijn voordracht is daarna te zien en te horen via beeldschermen die in het museum staan opgesteld.

Bloemlezing
Recentelijk is er een opleving van de aandacht voor Couperus’ poëzie. In 2015 bezorgde Neerlandicus Frans van der Linden de bundel O, gouden stralenshelle fantazie! Bloemlezing uit de poëzie van Louis Couperus.

Met een inleiding en toelichting. Recensent Arjan Peters prees de bezorging in De Volkskrant van 22 augustus vorig jaar. De uitgave is in het museum verkrijgbaar.
De tentoonstelling wordt voorbereid en ingericht door Frans van der Linden. Hij is als neerlandicus verbonden aan het Louis Couperus, laureaat van de Couperuspenning en Couperuskenner/publicist.

Met vriendelijke groeten,
Louis Couperus Museum

Jeannette van Bennekom-Jørgensen
Museum manager
Javastraat 17
2585 AB DEN HAAG
T: 070-3640653
E: info@louiscouperusmuseum.nl
W: www.louiscouperusmuseum.nl

Openingstijden: woensdag t/m zondag van 12.00-17.00uur
Op maandag, dinsdag en ’s avonds op aanvraag
Museumkaart is bij ons geldig