Eindrapportage meetcampagne oktober 2012 – april 2014

Mileudefensie heeft het eindrapport over de luchtverontreinigingsmetingen in enkele steden in gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de Javastraat toch wel aardig aan kop staat als het gaat om vervuiling en daar is vanuit onze wijkorganisatie ook steeds op gewezen.  Voor degenen die het rapport willen lezen is er een koppeling gemaakt met de website waarop het volledige rapport is geplaatst. luvoinnederland.