Fietsbeugels in Riouwstraat

Op 15 november a.s. worden er 29 fietsbeugels geplaatst, overeenkomstig de wens van de bewoners.

Deze beugels komen voornamelijk op de koppen van de straat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door NL81 en zullen ca. een week duren.

Tijdens de werkzaamheden streeft men ernaar, de overlast tot het minimum te beperken.