Fietspad Javastraat 2-zijdig?

Fietsprojecten gemeente Den Haag
Gepubliceerd: 11 januari 2010 Laatste wijziging: 18 januari 2010
De Javastraat is een van de fietsprojecten waaraan de gemeente Den Haag werkt. De Javastraat maakt onderdeel uit van het lokaal en regionaal hoofdroutenet, maar heeft op het deel tussen het Nassauplein en de Raamweg geen goede fietsvoorzieningen. Het is niet toegestaan om in de richting van de Laan van Meerdervoort over het smalle deel van de Javastraat te fietsen. Door een herinrichting van het gehele profiel wordt ruimte gecreëerd voor een verkeersveilige inrichting waarbij fietsen mogelijk is in beide richtingen.

Bijkomende ontwikkelingen
De afwegingsnotitie over de Javastraat wordt gecombineerd met een notitie over fietsvoorzieningen in de Laan van Meerdervoort, aangezien de problematiek en de dilemma’s vergelijkbaar zijn.

Planning
De uitkomst van de afwegingsnotitie is nog onduidelijk. Afhankelijk van de uitkomst van de afwegingsnotitie wordt een planning opgesteld.
De volgende fietsprojecten zijn in voorbereiding of in uitvoering (laatste wijziging: 15 maart 2011)

  • Alexanderstraat (meeliftproject)  Planning Openstelling: Begin 2011
  • Javastraat
  • Laan van Meerdervoort (Groot Hertoginnelaan – Zeestraat)