Update Gemeente publiceert locaties ORACS

Update 31 augustus 2016 zie onderstreepte tekst

oracs

In de wijk komen ondergrondse afvalcontainers (ORACS). De gemeente is de afgelopen maanden bezig geweest met het zoeken van geschikte locaties en het maken van proefsleuven. Niet in elke straat komen ORACS, soms liggen er al veel leidingen of kan de vuilniswagen er moeilijk bij komen. De gemeente heeft op dinsdag 26 juli een brief gepubliceerd met daarbij een kaart met de voorgestelde locaties. U vind de brief hier; de brief bevat twee documenten te weten het hoofddocument met het voornemen tot plaatsing en de bijlage met het plaatsingsplan en door op beiden te klikken ziet u de nodige informatie.

Belangrijk om te weten: – de locaties zijn niet definitief, het is een concept. Vanaf 25 augustus kunt u gedurende 6 weken een zienswijze (reactie) indienen. Hoe u dat doet, staat in het hierboven genoemde hoofddocument. De gemeente organiseert een inloopavond op donderdag 8 september over het ontwerp-plaatsingsplan voor de Ondergrondse RestAfval Containers (ORAC’s) in de Archipelbuurt. Deze avond vindt plaats in Het Klokhuis. U kunt tussen 17:30 tot 20:00 langs komen. Er hoeft geen afspraak te worden gemaakt. Zie voor meer info 

Mocht u voorafgaand aan 25 augustus al een zienswijze hebben ingediend, doe dat dan voor de zekerheid na de 25e nogmaals. Dit om te voorkomen dat in laatste instantie de Raad van State eventueel de zienswijze niet ontvankelijk verklaart in de weging of men tijdig en conform de procedure heeft gereageerd.

 

oracsplaats klein

CJP