Voor bewoners en ondernemers uit Archipel Willemspark

Heeft u de enquête over de wijkagenda Archipel Willemspark nog niet ingevuld? U heeft hiervoor nog t/m vrijdag 20 januari 2023 de ruimte voor. Geef uw mening over wonen en leven in Archipel Willemspark. Ook kunt u meedenken met wijkpartners over een specifiek thema dat in de wijk speelt. U kunt zich voor deze thematafels aanmelden via 
wijkagenda-archipelwillemspark@denhaag.nl

Archipel & Willemspark krijgt een wijkagenda

Wijkagenda ArchipelWillemspark (pdf)

TOELICHTING

De gemeente Den Haag werkt samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan een wijkagenda om wonen en leven in Archipel & Willemspark nog prettiger te maken. De belangrijkste verbeteringen stelt zij voor de komende vier jaar als agendapunten in de wijkagenda vast. Deze punten worden ook samen met alle wijkpartners en de gemeente uitgevoerd.

Bewoners en ondernemers weten zelf het beste wat voor hun wijk nodig is

De gemeente vraagt bewoners en ondernemers een enquête in te vullen om te weten wat u van uw buurt vindt. En wat er nodig is om nog prettiger in Archipel & Willemspark te wonen, te werken of te verblijven.

De enquête staat  online tot vrijdag 20 januari 2023 op www.wijkagenda-archipelwillemspark.denhaag.nl