Buurthuizen in gevaar

PERSBERICHT

Den Haag, 6 september 2023

De Haagse PvdA vindt dat het college meer moet doen om het buurthuis te redden. Steeds meer buurthuizen verdwijnen in ons land, en het college moet ervoor waken dat dit niet ook in Den Haag gebeurt.

Plekken, zoals een buurthuis, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zijn belangrijk voor de sociale cohesie en netwerken in de stad. Dit is een onderwerp waar het college het vaak over heeft. Een buurthuis vervult voor veel mensen deze functie, maar het buurthuis dreigt te verdwijnen uit ons land. Een plek waar mensen laagdrempelig in contact kunnen komen met elkaar is onmisbaar in de wijk. In Den Haag, als de meest gesegregeerde stad van Nederland, al helemaal.

“Voor bibliotheken, sport en onderwijs hebben we allemaal huisvestingsplannen, maar voor buurthuizen ontbreekt dit terwijl we ontmoetingsplekken allemaal belangrijk vinden. Ik vind dat het college meer grip moet krijgen op hoe we er als Den Haag voor gaan zorgen dat er meer buurthuizen bijkomen, in plaats van dat ze verdwijnen,” aldus fractievertegenwoordiger Charlotte Cammelbeeck.

Daarom heeft de Haagse PvdA vragen gesteld aan het college waarin wordt gevraagd hoe het college wil sturen op buurthuizen, en waarom er geen huisvestingsplan voor buurthuizen is.

Charlotte: “Het college moet snel handelen als het gaat om het behoud van onze buurthuizen. Je ziet een landelijke trend van sluiting van deze plekken, en om dat te voorkomen moeten we nu echt iets gaan doen.”